Otyłość przekleństwem Europejczyków

Otyłość przekleństwem Europejczyków
Kondycja społeczeństwa europejskiego jest zatrważająco zła, 15- 20% ludności cierpi z powodu otyłości. Zgodnie z przewidywaniami Europejskiego Stowarzyszenia ds. Otyłości do 2030 roku problemem tym dotknięta będzie połowa mieszkańców naszego kontynentu. Coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi na nadwagę. Jak wynika z raportu na Malcie otyłością dotkniętych jest 54% dziewcząt w wieku 10 lat, zaś we Włoszech spośród chłopców w tym samym wieku otyłych jest 36%.

Choroby serca, zaburzenia krążenia, cukrzyca ujawniają się coraz częściej u pacjentów nawet w wieku 10 l. U podłoża tych schorzeń leży otyłość.

Z klinicznego punktu widzenia otyłość definiuje się jako stan nadmiernego zgromadzenia tkanki tłuszczowej zagrażający zdrowiu przyczyniający się do skrócenia przewidywanego okresu życia. Wskaźnik masy ciała (BMI) będący ilorazem masy ciała wyrażonej w kilogramach i wzrostu w metrach podniesionego do kwadratu pozwala określić obecny stosunek masy ciała do masy prawidłowej. Za próg otyłości Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje BMI równy lub wyższy 30. Stan otyłości poprzedza nadwaga, którą sygnalizuje BMI powyżej 25.

Zdaniem ekspertów przyczyn nasilającego się problemu otyłości należy szukać w stylu życia. Aby skutecznie zapobiegać nasilaniu się tego zjawiska nie wystarczą już tylko działania rządu, część obowiązków w zakresie promocji zdrowego stylu życia powinny przyjąć na siebie duże koncerny komputerowe, filmowe, telewizyjne.

Należy jednak pamiętać, że najskuteczniejszą metodą leczenia jest zapobieganie.

Ocena artykułu

3.74
z 42 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(9)
4
 
(21)
3
 
(6)
2
 
(4)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.74 z 42 głosów

71%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty