Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa

Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa
Ponad 51% młodych Polaków uważa, że edukacja nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych, którą obecnie młodzież otrzymuje w szkole jest niewystarczająca – wynika z badania CBOS przeprowadzonego w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Wyniki badania stały się inspiracją do zainaugurowania Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa, podczas którego w 5 miastach Polski odbędą się akcje edukacyjne.

Inspiracją do powstania Kampanii były niepokojące statystyki dotyczące nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych młodych ludzi, a także niedostateczna wiedza nt. antykoncepcji w Polsce. Nieświadomość szybko może zmienić dotychczasowe życie nastolatków, a niekiedy prowadzić nawet do niepożądanych zachowań takich jak samobójstwo czy aborcja. Nierzadkie są sytuacje, kiedy nastolatki rodzą dzieci, a media informują o noworodkach podrzucanych na śmietnik czy dramatach rodzinnych związanych z niechcianą ciążą. We współczesnym świecie wiedza w tym zakresie ma szczególne znaczenie. Potwierdziły to przeprowadzone w kwietniu br. badania nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków* oraz badanie sytuacji młodocianych matek**.

Młodzi ludzie czerpią wiedzę nt. życia seksualnego (w tym również środków antykoncepcyjnych) głównie od kolegów – 55,4% i z Internetu - 43,9 %, w dalszej kolejności od nauczycieli - 34,9% i z czasopism młodzieżowych – 32,6%, podczas gdy oczekują, aby taką wiedzę dostarczali im rodzice lub opiekuni 72,9%, szkoła – 61,6% oraz lekarz lub farmaceuta – 35,7%. Aż trzy czwarte młodych respondentów przyznało, że lekcje wychowania seksualnego powinny być obowiązkowe. Podobne opinie pojawiały się w wywiadach z młodocianymi matkami – większość przyznała, patrząc z perspektywy czasu, że ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych nie była wystarczająca. Mimo podstawowej wiedzy na ten temat nie umiały połączyć jej z praktycznym zastosowaniem albo mówiły, że brakowało im wyobraźni bądź poczucia odpowiedzialności. Prawie wszystkie zapytane młodociane matki były zdania, że dziewczęta powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. Również według nich najważniejsza rola w tym zakresie przypadać powinna rodzicom, zwłaszcza matce oraz szkole, gdzie lekcje powinny być obowiązkowe. Wiedza dostarczana w szkole jest niewystarczająca.

„Badanie nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków” wykazało, że prawie 80% zgodziła się ze stwierdzeniem, że brak wiedzy nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych jest główną przyczyną przypadkowych ciąż nastolatek. Respondentki biorące udział w badaniu sytuacji młodocianych matek wyznały, że gdyby mogły cofnąć czas, rozpoczęłyby współżycie seksualne później albo – jeśli rozpoczęłyby w tym samym wieku – stosowałyby środki antykoncepcyjne.

„Właśnie dlatego chcemy edukować młodych ludzi nt. odpowiedzialnych zachowań seksualnych poprzez uświadamianie ich, że z seksem zawsze będzie wiązał się temat macierzyństwa i rodzicielstwa. Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa ma za zadanie promować świadomość antykoncepcyjną oraz świadome planowanie rodziny,
aby w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa– mówi Magdalena Bober z firmy Gedeon Richter Plc., która jest inicjatorem Kampanii.

„Głównym czynnikiem pozwalającym realizować świadome rodzicielstwo jest wiedza. Bez informacji na temat antykoncepcji i bez swobodnego dostępu do niej, nikt nie zrealizuje skutecznie swoich planów, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest sfera intymna” – dodaje dr n. med. Grzegorz Południewski z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

Organizatorzy Kampanii „Kiedy 1+1=3”, szczególnie ze względu na fakt, że wg badania CBOS 73,2% młodych ludzi podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny, mają nadzieję, że zaplanowane akcje okażą się wartościowe.

Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa celowo uwzględnia w terminie Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca, aby w tym czasie przypomnieć o sprawach, które mają wpływ na ukształtowanie się szczęśliwej rodziny. Akcje świadomościowe odbędą się w 5 miastach Polski. Inauguracja Miesiąca odbędzie się 25 maja w Lublinie, następne akcje zaplanowano w Krakowie (1.06.), Wrocławiu (8.06.), Gdańsku (15.06.), a zakończenie w Toruniu (22.06.).

W ramach każdego spotkania w poszczególnych miastach w namiocie Kampanii będzie można skorzystać z porad ekspertów: ginekologów. Młodzież, która weźmie udział w akcji będzie mogła otrzymać broszurę edukacyjną „Przewodnik po antykoncepcji czyli jak świadomie planować rodzinę” oraz wziąć udział w konkursach edukacyjnych. Dodatkowo dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach dotyczących tematu rodziny.

Patronat honorowy nad Kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem Kampanii jest firma Gedeon Richter Plc. – patron świadomego rodzicielstwa.

* Badanie CBOS, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat
** Badanie CBOS, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 6 nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 10 ponad 10 lat temu.

Ocena artykułu

3.92
z 49 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(11)
4
 
(29)
3
 
(5)
2
 
(2)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.92 z 49 głosów

82%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty