Leki z importu równoległego na listach refundacyjnych

Leki z importu równoległego na listach refundacyjnych

Dzisiaj weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja list leków refundowanych. Po raz pierwszy refundowane będą leki z importu równoległego. Te sama produkty lecznicze, które po cenach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższych oferują firmy farmaceutyczne.

Na listach leków refundowanych pojawiło się siedem produktów leczniczych z importu równoległego. Trzy z nich są dostępne dla pacjenta za odpłatnością ryczałtową 3,20 zł. Są to: lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, lek stosowany w leczeniu padaczki oraz lek przeciwpasożytniczy. Na każdym opakowaniu takiego leku Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędzi do 34 zł. Pozostałe cztery leki będą mogli taniej kupić w aptekach pacjenci, oszczędzając średnio 20 proc. Są to: antybiotyk, lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, lek obniżający poziom cholesterolu oraz lek stosowany w leczeniu niepłodności.

Pojawienie się leków z importu równoległego na listach refundacyjnych to ważne wydarzenie. Pokazuje, że także leki refundowane mogą być dostępne dla pacjenta po niższej cenie. Byliśmy do tej pory jednym z niewielu krajów w Europie, w których leki z importu równoległego nie były refundowane. W wielu krajach trafiają one na listy automatycznie – komentuje Tomasz Dzitko, szef łódzkiej Delfarmy, największej polskiej firmy zajmującej się importem równoległym.

Leki z importu równoległego trafiły na listy refundacyjne z niższą ceną i własnym limitem refundacji. Ministerstwo Zdrowia odniosło ceny importerów równoległych do najtańszych odpowiedników w grupie. Leki te mają więc w każdym przypadku najniższą cenę i przynoszą największe oszczędności pacjentom i budżetowi państwa. Ceny importerów równoległych są średnio o 20 proc. niższe od cen leku referencyjnego.

Gdyby ceny leków z importu równoległego porównywane były do cen leków oryginalnych, a nie generycznych, na nowych listach byłoby ich z pewnością więcej. Leki z importu równoległego nie stanowią bowiem konkurencji dla generyków, lecz dla leków oryginalnych. Są to te same leki, które oferuje producent, przepakowane jedynie do nowych kartoników dla poprawy wygody i bezpieczeństwa pacjentów – mówi Tomasz Dzitko – i oczywiście znacznie tańsze.

Do tej pory na rynku dostępnych było ponad 60 produktów leczniczych z importu równoległego, głównie tych wydawanych z przepisu lekarza. Pacjenci tylko w 2007 roku zaoszczędzili dzięki nim ponad 30 mln PLN. Prawie 25 mln PLN to oszczędności pośrednie, czyli wynikające z obniżania cen przez firmy farmaceutyczne w odpowiedzi na import równoległy.* Ceny niektórych produktów spadły nawet o połowę, jeszcze przed zapowiadanym pojawieniem się konkurencyjnych produktów w aptekach. – Import równoległy stoi na straży konkurencji. Jako trzeci pełnoprawny uczestnik rynku (obok leków innowacyjnych i generyków) wskazuje pacjentom i publicznemu płatnikowi, gdzie koszty leczenia można obniżyć – podsumowuje Tomasz Dzitko.

* obliczenia na podstawie cenników hurtowni farmaceutycznych

Rynek

  • Wartość całkowita rynku farmaceutycznego w Polsce: 16,6 mld PLN
  • Wartość rynku leków, które mają w Polsce konkurencję w postaci importu równoległego: 1,1 mld PLN
  • Wartość rynku importu równoległego: 61,6 mln PLN

Dane IMS Health, MAT05/08 (za 12 miesięcy licząc od maja wstecz)

Import równoległy

Import równoległy polega na zakupie leku w autoryzowanej hurtowni farmaceutycznej w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym jest on tańszy i sprzedaży w kraju, gdzie cena producenta jest wyższa. To dokładnie ten sam lek, który jest dystrybuowany w innych legalnych kanałach dystrybucji, różniący się jedynie opakowaniem zewnętrznym. Leki z importu równoległego podlegają bowiem przepakowaniu w opakowanie oznakowane w języku ojczystym, zawierające przygotowaną w tym języku ulotkę. Opakowanie wewnętrzne (tzn. blistry, fiolki etc.) nie jest naruszane i pozostaje bez zmian.

Leki z importu równoległego podlegają tym samym wymogom bezpieczeństwa, co leki sprzedawane bezpośrednio przez producenta. Zarówno zwalnianie serii, jak i wycofywanie leku z obrotu następuje na tych samych zasadach, co w przypadku leku wprowadzanego do obrotu tradycyjnymi kanałami dystrybucji. Wszelkie czynności wykonywane są w warunkach GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) i GDP (Dobrej Praktyki Dystrybucji). Leki dopuszczane są do obrotu na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia, wydawanego w oparciu o raport przygotowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Mechanizm importu równoległego został wprowadzony do polskich przepisów w nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Do dnia dzisiejszego wydanych zostało prawie 200 pozwoleń na import równoległy. Pierwsze produkty z importu równoległego pojawiły się w listopadzie 2005 r.

Ocena artykułu

4.29
z 28 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(14)
4
 
(11)
3
 
(1)
2
 
(1)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.29 z 28 głosów

89%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty