Lekarze Rodzinni dołączają do strajku

Lekarze Rodzinni dołączają do strajku

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Zielonej Górze, Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej zrzeszeni w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie [PZ] poinformowali, że od dnia 30 maja br. przystępują do strajku generalnego służby zdrowia.

Spotkanie lekarzy.
W wyniku spotkani przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy [OZZL], z reprezentantami Federacji PZ, lekarze rodzinni podjęli decyzję o przystąpieniu do strajku. Posunięcie to jest wyrazem oburzenia środowiska medycznego brakiem przesłanek do uzyskania porozumienia z rządem. Decyzja ta zapadła wczoraj [29 maja] w późnych godzinach popołudniowych w siedzibie Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego w Koninie. Spotkanie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z lekarzami zatrudnionymi w szpitalach odbyło się w celu omówienia wspólnych postulatów w zaostrzającym się strajku.

Wypracowane postulaty.

Dzisiaj [30 maja] o godzinie 11.00 w Zielonej Gorze została zwołana konferencja prasowa, na której lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie oświadczyli, że dzisiaj, tj. od 30 maja w dwóch wyznaczonych przez nich województwach [podkarpackim i śląskim] od godziny 12.00 do 14.00 lekarze Porozumienia Zielonogórskiego będą przyjmować w swoich gabinetach wyłącznie ostre przypadki. Pacjenci bez pilnych wskazań nie będą w tych godzinach obsługiwani. Oprócz tego - jak poinformowała prezes Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego Bożena Janicka, „Federacja PZ domaga się od władz centralnych zapewnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego dla pacjenta, systemowych zmian w ochronie zdrowia, podniesienia znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia do, co najmniej 6% PKB”.
Jest to pierwszy taki sygnał ze strony lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Federacji PZ. Jeżeli sytuacja nie zostanie przez rząd potraktowana, jako niezwykle poważna i w najbliższym czasie nie nastąpi radykalna zmiana nastawienia władz do wniosków przedstawicieli strajkujących lekarzy, PZ będzie eskalować swoje działania, aż do strajku generalnego w 14 województwach włącznie.


Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie jest jednym z największych Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia należących do Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Działa na rzecz i w obronie wspólnych interesów osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich Porozumienia Zielonogórskiego. Celem Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego jest ochrona praw i reprezentowanie środowiska lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia. W tym - wobec NFZ, Ministerstwa Zdrowia, organów władz i administracji państwowej, organów samorządów terytorialnych oraz związków zawodowych pracowników. Ponadto celem WPZ jest dążenie do podwyższania standardu świadczenia usług medycznych.
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia WIELKOPOLSKIE - POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE z siedzibą w Koninie powstał 5 marca 2004 roku w Poznaniu. Struktura związku obejmuje pięć byłych województw Wielkopolski tj. pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, poznańskie. Utworzone oddziały regionalne, reprezentowane są przez przedstawicieli – prezesów. Najmniejszą jednostką organizacyjną WPZ jest powiat. Powiatów w Wielkopolsce jest 31. Od początku istnienia WPZ Prezesem jest pani Bożena Janicka. Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie jest jednym z 5 związków założycieli Federacji PZ (pozostałe związki pochodzą z województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego).
W Federacji PZ jest obecnie 14 Związków Wojewódzkich.

Ocena artykułu

3.78
z 50 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(9)
4
 
(30)
3
 
(5)
2
 
(3)
1
 
(3)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.78 z 50 głosów

78%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty