Krwiodawstwo a ryzyko zakażenia HIV

Krwiodawstwo a ryzyko zakażenia HIV

Dzięki odpowiednim zasadom postępowania oraz najnowocześniejszym metodom badań, ryzyko przeniesienia zakażenia HIV jest w Polsce, podobnie jak w większości krajów Europy, minimalne (niższe niż 1 na milion przetoczeń).
Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, w których osoba chętna do oddawania krwi, kwalifikowana jest przez lekarza.

U każdej osoby decydującej się na oddanie krwi oznaczane są każdorazowo: przeciwciała anty-HIV 1 i 2, anty-HCV, antygen HBs, RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, aktywność transaminazy alaninowej (AlAT) i odczyny kiłowe.

Dodatkowo na każdym etapie pobytu w centrum, nawet już po pobraniu krwi, dawca ma możliwość zadecydowania, by jego krew nie została przetoczona.

Podobne teksty