Istota osteoporozy

Istota osteoporozy
Osteoporoza (gr.osteon - kość, łac. porus - otwór, ubytek, dziura) to przewlekła, układowa, metaboliczna choroba szkieletu charakteryzująca się zmniejszeniem ilości masą kostnej, zaburzoną mikroarchitekturą kości i w konsekwencji obniżoną wytrzymałością mechaniczną na obciążenia i urazy co w ostateczności prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań.

Jest jedną z najczęstszych chorób ludzkości występującą u co 10 osoby w populacjach całego świata. Po 50 roku życia stwierdza się ją u co 3 kobiety. Uważa się, że w Polsce zagrożonych osteoporozą jest około 9 milionów osób, które doznają rocznie ponad 14 tys. złamań, które nierzadko są pierwszym objawem osteoporozy. Choroba ta często nazywana jest "cichym złodziejem", gdyż osoba narażona na nią nie wie, że choroba "okrada" ją z minerałów. Często dowiaduje się o niej zbyt późno gdy dochodzi do złamania.

Osteoporoza pojawia się, gdy procesy niszczenia kości przeważają nad jej budową. Po osiągnięciu masy szczytowej co ma miejsce w ok. 30 roku życia metabolizm kości stabilizuje się i zachodzące w niej procesy tworzenia i niszczenia kości pozostają w równowadze. Po około 40 roku życia tworzenie kości słabnie i zaczynają przeważać procesy niszczące kość powodujące utratę masy kostnej. W ten sposób organizm traci rocznie około 0,5 - 1,0% minerałów. Natomiast w osteoporozie ubytek kości osiąga 2 - 5% rocznie i więcej. Utratę minerałów można zmierzyć badając gęstość kości za pomocą specjalnych aparatów zwanych densytometrami, które pozwalają z dużą dokładnością zmierzyć zawartość minerałów w kości odpowiadających w 80% za wytrzymałość kości.

Normalna kość beleczkowa zbudowana jest ze wzajemnie ze sobą powiązanych beleczek i blaszek kostnych.

W osteoporozie zostały zniszczone całe beleczki kostne a pozostałe beleczki mają budowę zanikową

Kości zdrowego człowieka są bardzo wytrzymałe mechanicznie i łamią się dopiero pod wpływem dużych sił (np. podczas zderzenia samochodów). W osteoporozie kość staje się bardziej porowata, zrzeszotniała i krucha. Jest tak osłabiona, że łamie się przy banalnych, codziennych czynnościach (np podczas spaceru) po przekroczeniu tzw progu złamania. Ryzyko złamania szyjki kości udowej w przebiegu zaawansowanej osteoporozy w odniesiemy do innych groźnych chorób populacyjnych jest większe niż sumaryczne ryzyko wystąpienia raka sutka, raka jajnika, raka macicy u kobiet i raka prostaty u mężczyzn.

Ocena artykułu

4.52
z 54 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(34)
4
 
(17)
3
 
(1)
2
 
(1)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.52 z 54 głosów

94%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty