Hormony płciowe skuteczne w leczeniu udaru mózgu

Hormony płciowe skuteczne w leczeniu udaru mózgu
W wielu badaniach naukowych podkreśla się ochronny wpływ żeńskich hormonów płciowych na ścianę naczyń. Wyniki prac doświadczalnych wykazały, że estrogeny mogą zmniejszać wywołane niedokrwieniem uszkodzenie komórek układu nerwowego.

Wiadomo, że u kobiet przed menopauzą choroba niedokrwienna serca występuje bardzo rzadko, ponieważ produkowane przez jajniki estrogeny chronią ścianę naczyń przed rozwojem miażdżycy. Wykazano, że ustanie czynności jajników w okresie klimakterium zbiega się ze zwiększeniem częstości występowania choroby wieńcowej.

Zespół anestezjologów i neurologów z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore w Stanach Zjednoczonych przeprowadził badanie, w którym oceniano wpływ dożylnego podawania estrogenów zwierzętom z udarem mózgu. Wyniki badania opublikowano na łamach jednego z ostatnich numerów Stroke.

W grupie zwierząt otrzymujących estrogeny zaobserwowano zmniejszenie wielkości obszaru udaru mózgu w porównaniu z grupą kontrolną nieleczoną hormonami płciowymi. Wykazano, że podanie estrogenów zwierzętom z udarem mózgu powodowało zwiększenie przepływu mózgowego krwi już po 10 minutach.

Wyniki badania wskazują, że zastosowanie estrogenów może zmniejszać niedokrwienie mózgu u osobników z udarem mózgu. Niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań oraz dokładna ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania hormonów u ludzi.

Podobne teksty