Dzieci, którym czytano na głos, lepiej radzą sobie w szkole

Dzieci, którym czytano na głos, lepiej radzą sobie w szkole

Rodzice czytający swoim maluchom, mogą być już pewni, że ich pociechy będą wykazywały się lepszymi umiejętnościami czytania, pisania, większymi zdolnościami językowymi i emocjonalnymi niż ich rówieśnicy. Wskazują na to badania opublikowane niedawno w British Medical Journal. Autorzy badań zadają kłam dotychczasowym teoriom i wyjaśniają, że styl czytania ma dużo większy wpływ na wczesny rozwój języka i kształtowanie wrażliwości u dzieci, niż częstotliwość czytania.

Głośne czytanie nie tylko zaspokaja ciekawość poznawczą, ale przede wszystkim potrzeby emocjonalne. Odpowiednia intonacja i interpretacja czytanego tekstu uczy dziecko wyrażania i nazywania uczuć. Jak wykazały badania, najbardziej aktywizujące psychikę dziecka okazało się być wykorzystywanie interaktywnego stylu czytania. Podczas którego rodzice wyjaśniają nowe słowa, tłumaczą emocje i zachowania bohaterów książek, tworząc w ten sposób połączenia pomiędzy dzieckiem a własnymi doświadczeniami i realnym światem.

Udowodniono także, że opisywanie zdjęć bądź ilustracji oraz zachęcanie dziecka do rozmowy i zadawania pytań, zwiększa jego wiedzę i usprawnia umiejętności społeczne. Zwolennikom wspólnego czytania przybyło zatem kolejnych argumentów. Poza kształtowaniem nawyku czytania, ułatwiającego późniejszą naukę, jest ono istotnym elementem wychowania, które otwiera drogę do rozwoju umysłowego i emocjonalnego dziecka.

Podobne teksty