Dronedaron - nadzieja dla pacjentów

Dronedaron - nadzieja dla pacjentów
W trakcie posiedzenia kończącego 29. Doroczną Sesję Naukową Towarzystwa Rytmu Serca w San Francisco ogłoszono innowacyjne wyniki badania ATHENA. Wykazano, że dronedaron, nowy lek przeciwarytmiczny aż o 24 proc. (p=0,00000002) zmniejsza ryzyko hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych i śmierci pacjentów.

Po raz pierwszy w przeciągu dwudziestu lat badań klinicznych nad lekami mającymi zastosowanie w terapii migotania przedsionków (AF) uzyskano tak rewelacyjne wyniki. Ryzyko śmierci z powodu chorób sercowo naczyniowych zmalało aż o 30 proc. (p=0,03). Wykazano również, że dronedaron znacząco obniża ryzyko zgonu wywołanego chorobami arytmicznymi - o 45 proc. (p=0,01) oraz w grupie przyjmującej lek o 16 proc. zmalała śmiertelność w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. Pierwsza hospitalizacja wywołana chorobami sercowo-naczyniowymi została zredukowana o 25 proc. (p=0,000000009).

- Biorąc pod uwagę migotanie przedsionków, wciąż występuje konieczność zaprezentowania terapii skutecznie obniżającej zachorowalność i śmiertelność pacjentów. W badaniu ATHENA jako punkt końcowy analizowano śmierć oraz hospitalizację z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Dołożono wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom biorącym udział w badaniu oraz uzyskać wiarygodne wyniki. Cel ten został osiągnięty, – powiedział jeden z kierujących badaniem ATHENA, dr Stefan H. Hohnloser z Uniwersytetu Goethe’ego w Frankfurcie. – Dronedaron jest pierwszym bezpiecznym lekiem mającym zastosowanie w leczeniu AF, który skutecznie redukuje hospitalizację z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność pacjentów z AF – dodał dr Hohnloser.

ATHENA to randomizowane, wieloośrodkowe badanie, kontrolowane za pomocą placebo, w którym po raz pierwszy oceniano działanie leku w standardowej, zachowawczej terapii u chorych z migotaniem przedsionków, w celu redukcji zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wyniki analizowano na podstawie liczby hospitalizacji z powodu danych chorób lub zgonów bez względu na ich przyczynę. Do projektu zakwalifikowano 4628 pacjentów, przez co ATHENA stała się największym, przełomowym badaniem dotyczącym leczenia migotania przedsionków.

Dronedaron jest nowym lekiem antyarytmicznym o mechanizmie działania polegającym na blokowaniu wielu kanałów jonowych (sodu, potasu, wapnia). Nie zawiera on atomów jodu, co znacznie redukuje jego działania niepożądane. W przeprowadzonych dotychczas badaniach wykazano, że dronedaron nie powoduje dysfunkcji tarczycy ani powikłań płucnych. Lek ten obecnie znajduje się w zaawansowanej fazie badań klinicznych.

- ATHENA to prawdziwie przełomowe badanie, które przynosi znaczące zmiany w leczeniu migotania przedsionków – stwierdził dr Christopher Canzon, TIMI Study Group, Brigham and Women’s Hospital, który nie brał udziału w danym projekcie badawczym. – Migotanie przedsionków jest bardzo częstym schorzeniem, a dotychczas stosowane terapie skupiały się jedynie na niwelowaniu objawów i unikaniu działań niepożądanych, które wywołują powszechnie stosowane leki antyarytmiczne. Teraz, dzięki znacznemu zmniejszeniu śmiertelności lub hospitalizacji (45 proc. redukcja śmiertelności z powodu zaburzeń rytmu serca lub 30 proc. redukcja śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych), dronedaron powinien zostać lekiem pierwszego rzutu w terapii migotania przedsionków – uważa dr Canzon.

Migotanie przedsionków (AF) to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, które wymaga hospitalizacji, jest chorobą, w której górna jama serca pracuje w nieskoordynowany i zdezorganizowany sposób, powodując bardzo nieregularną i szybką akcję serca, co może potencjalnie prowadzić do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Natomiast trzepotanie przedsionków (AFL) to anormalny, szybki rytm serca występujący w przedsionkach. AFL często przechodzi w migotanie przedsionków, jednak może to trwać kilka miesięcy, a nawet lat. Obecnie migotanie przedsionków dotyka ok. 2,5 mln ludzi w USA i 4,5 mln mieszkańców Unii Europejskiej. The Atrial Fibrillation Foundation szacuje, że liczba chorych z AF ulegnie podwojeniu w ciągu najbliższych 20 lat.

Ocena artykułu

4.07
z 59 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(20)
4
 
(27)
3
 
(9)
2
 
(2)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.07 z 59 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty