Dieta ketogenna w domu dla dzieci z padaczką

Dieta ketogenna w domu dla dzieci z padaczką

Według najnowszych doniesień stosowanie poza szpitalem diety ketogennej, która powoduje spalanie większej ilości cukrów niż tłuszczy, jest bezpieczne w przypadku dzieci cierpiących na epilepsję.

Dieta ketogenna jest wykorzystywana w leczeniu padaczki od ponad 80 lat, jednak dotąd specjaliści nie mieli pewności czy stosowanie diety poza szpitalem jest skuteczne i przede wszystkim bezpieczne.

Dieta ketogenna jest bardzo bogata w tłuszcze a uboga w węglowodany, dlatego imituje efekty stosowana głodówki. Jednak taka dieta musi być rygorystycznie przestrzegana, ponieważ jakiekolwiek odchylenia mogą spowodować napad padaczkowy.

Badania przeprowadzono na grupie 54 dzieci z epilepsją, u których leczenie pięcioma rodzajami leków przeciwpadaczkowych nie dało oczekiwanej poprawy. Ponad połowa przebadanych dzieci była opóźniona w rozwoju umysłowym. Wyniki badań zostały opublikowane w Pediatric Neurology.

U 62% dzieci, które rozpoczęły dietę w domu i 71%, które zaczęły stosować dietę w szpitalu specjaliści stwierdzili ponad 50% poprawę w kontrolowaniu napadów choroby. W obydwu grupach zauważono też poprawę w czujności i kontaktach z ludźmi.

Lekarze twierdzą, że do korzyści z rozpoczęcia diety ketogennej już poza szpitalem wiążą się m.in. z większą akceptacja i dokładniejszym stosowaniem się do wymogów diety, a w przypadku wielu rodziców ze zmniejszeniem licznych wydatków i niedogodności.

Rozpoczęcie diety przez hospitalizowanego będzie nadal możliwe np., gdy rodzina chorego woli, aby dziecko przeszło wcześniej intensywny program edukacyjny dotyczący diety ketogennej.

Podobne teksty