Dekada Kości i Stawów 2000 - 2010

Dekada Kości i Stawów 2000 - 2010
13 stycznia 2000 w siedzibie WHO w Genewie oficjalnie proklamowano "Dekadę Kości i Stawów 2000-2010" jako inicjatywę na rzecz rozpowszechniania wiedzy i prewencji chorób narządów ruchu. W roku 2000 poparcia ruchowi udzielił Papież Jan Paweł II, Prezydent Stanów Zjednoczonych- Bill Clinton oraz rządy 44 innych państw, włączając Polskę. W ramach Dekady współpracuje ponad 700 organizacji z kilkuset krajów na całym świecie.
Celem Dekady jest zmniejszenie zachorowań, kalectwa i liczby zgonów będących skutkiem schorzeń narządu ruchu i wypadków komunikacyjnych.

Choroby narządu ruchu:

 • Są najczęstszą przyczyną ograniczenia sprawności i stanowią w USA połowę wszystkich przewlekłych schorzeń u osób powyżej 65 roku życia.
 • Obecnie cierpi na nie kilkaset milionów ludzi na całym świecie, a przyjmuje się, że wkrótce liczba ta wzrośnie w wyniku podwojenia liczby osób powyżej 50 roku życia do roku 2020.
 • W Polsce w 1996 1.5 mln nie mogło się poruszać lub miało z tym kłopoty, 350 tys. z nich poruszało się wyłącznie po mieszkaniu (GUS). GUS prognozuje, że ludzi starszych będzie w 2010 r. w Polsce 7,1 mln, a dziesięć lat później 9 mln.
 • Dolegliwości bólowe kręgosłupa są drugą co do częstości przyczyną absencji chorobowej w populacji osób w wieku produkcyjnym.
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów są na świecie czwartą najczęstszą przyczyną problemów zdrowotnych u kobiet i ósmą wśród mężczyzn.
 • Choroby narządu ruchu są związane z najwyższymi kosztami leczenia, i stanowią 1/4 całości kosztów ponoszonych z tytułu leczenia chorób (dane-Szwecja).

Osteoporoza:

 • Jedna z 3 kobiet i jeden z 12 mężczyzn po 50 roku życia będzie chorował na osteoporozę. Nie leczona osteoporoza prowadzi do złamań i kalectwa.
 • Szacuje się, że w Polsce na osteoporozę choruje ok. 3.3 mln osób.
 • Ryzyko złamania u 50-letniej kobiety wynosi 39%. Po złamaniu szyjki kości udowej umiera w ciągu roku 20% osób. W świecie w 1990 było 1.6 mln złamań szyjki kości udowej a w roku 2050 będzie ich 2.5 mln. Liczba złamań w osteoporozie podwoiła się w ostatnim dziesięcioleciu. Dane szacunkowe wskazują, że jedna trzecia kobiet powyżej 50 roku życia dozna złamania w wyniku osteoporozy.
 • Większość kobiet chorujących na osteoporozę w Polsce nie leczy się z powodu zbyt wysokich kosztów.

Wypadki komunikacyjne

 • Wypadki drogowe i związane z nimi urazy wielonarządowe są główną przyczyną śmierci i przyjęć do szpitali w grupie wiekowej poniżej 45 roku życia.
 • Co 30 sekund jedna osoba na świecie traci życie w wypadku drogowym.

"Dekada Kości i Stawów 2000 - 2010" ma na celu odwrócenie powyższych trendów, aby w ten sposób poprawić jakość życia osób ze schorzeniami narządu ruchu. Dekada zamierza rozwijać świadomość i promować pozytywne akcje na rzecz zwalczania cierpienia i kosztów społecznych związanych z chorobami kości i stawów, takich jak: choroby zwyrodnieniowe, osteoporoza, choroby kręgosłupa, ciężkie urazy kończyn, paraliż i deformacje u dzieci.

Cele te zamierza osiągnąć poprzez:

 • Rozwijanie świadomości wzrastającego obciążenia społeczeństwa przez choroby kości i stawów.
 • Zachęcenie pacjentów do aktywnego uczestnictwa w ich leczeniu.
 • Promowanie wydajnego zapobiegania i leczenia.
 • Postęp w zrozumieniu chorób kości i stawów poprzez badania naukowe mające na celu poprawę zapobiegania i leczenia.

Na podstawie informacji Dekady Kości i Stawów 2000-2010

Ocena artykułu

4.12
z 41 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(15)
4
 
(18)
3
 
(6)
2
 
(2)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.12 z 41 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty