Czy młodzi mają już Haka Na Raka?

Czy młodzi mają już Haka Na Raka?

Młodzi ludzie są świadomi faktu, że Polska wypada gorzej w porównaniu z innymi krajami UE pod względem umieralności na choroby nowotworowe. Za jedną z ważnych przyczyn tego stanu rzeczy uważają niedostateczną dbałość Polaków o własne zdrowie. Zdaniem młodzieży, wielu dorosłych nie poddaje się badaniom profilaktycznym, ponieważ inne sprawy są dla nich ważniejsze, myślą, że nic im nie zagraża. I tutaj pojawia się szansa na dokonanie zmiany - ponad połowa młodych ludzi uważa, że mogłaby mieć wpływ, by skłonić swoich bliskich do regularnych badań. Pomoże im w tym ogólnopolski Program „MAM HAKA NA RAKA”.

Statystyki onkologiczne w Polsce są alarmujące – w niedalekiej przyszłości, co czwarty Polak zachoruje na raka, a co piąty umrze z powodu tej choroby. Czy można zahamować tę tendencję? W jaki sposób to osiągnąć? Pytania te stały się inspiracją do przeprowadzenia pierwszego ogólnopolskiego badania postaw i opinii młodzieży z liceów ogólnokształcących w całej Polsce na temat chorób nowotworowych. Zaprezentowane na konferencji wyniki badania skłaniają do optymistycznych prognoz.

„Rezultaty badania pokazują, że młodzi ludzie wiedzą o nowotworach rzeczywiście dużo. Niemniej jednak istnieją obszary, w których należy pomóc im tę wiedzę poszerzyć. Wysokiej świadomości, że możliwość zachorowania na raka nie zależy od wieku (93%) towarzyszy błędne twierdzenie, że pojęcia „rak" i „nowotwór" oznaczają to samo (39,6% odpowiedzi). Ponieważ jednak aż 63,8% badanych zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rak to choroba śmiertelna i nie można z nią wygrać, jest to potencjał, którego umiejętne wykorzystanie daje ogromną szansę poprawy sytuacji." – powiedział prof. Jacek Jassem, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii AM w Gdańsku.

Jednym z podstawowych założeń Programu „MAM HAKA NA RAKA" jest dążenie do stworzenia świadomego zdrowotnie społeczeństwa. Młodzi ludzie poprzez zaangażowanie się w realizację działań objętych Programem zyskają poczucie, że coś od nich zależy, że mogą mieć wpływ na zdrowie swoje i swoich bliskich. Wśród młodzieży zapytanej o osobisty stosunek do regularnego wykonywania badań profilaktycznych ponad 50% odpowiedziało, że przywiązuje dużą wagę do tego zagadnienia. W ramach Programu uczniowie zapoznają się z minimum onkologicznym, czyli z podstawową wiedzą na temat profilaktyki, rozpoznawania i leczenia typów nowotworów o największym współczynniku śmiertelności w Polsce. Jednym z elementów programu jest konkurs na kampanię społeczną „Znajdź haka na raka". Celem konkursu jest wykorzystanie zainteresowań i potencjału młodzieży do propagowania badań profilaktycznych, które prowadzone są w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany, a młodzi autorzy w nagrodę pojadą na letnią szkołę językową.

Dostrzegając powagę sytuacji oraz mając na uwadze zdrowie przyszłych pokoleń Polaków w działania Programu zaangażowali się:

  • Polska Unia Onkologii, która czuwa nad realizacją Programu od strony merytorycznej,
  • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej odpowiedzialne za koordynowanie procesu wdrażania programu na szczeblu lokalnym oraz monitorowanie jego przebiegu,
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA Poland), które odpowiadać będzie za logistykę Programu na szczeblu ogólnopolskim oraz merytoryczne przygotowanie młodzieży do realizacji zadań
  • Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które dzięki swoim dotychczasowym działaniom na rzecz zdrowia na szczeblu lokalnym, będzie mogło skutecznie oddziaływać na zaangażowanie szkół w Program
  • GlaxoSmithKline - partner nowoczesnej onkologii - firma, która nie tylko produkuje i dostarcza leki ludziom na całym świecie, ale też w ramach społecznej odpowiedzialności od wielu lat angażuje się w liczne programy edukacyjne, których celem jest budowanie postaw prozdrowotnych Polaków. GSK jest firmą innowacyjną,która rozwija i wprowadza nowe leki pomagające walczyć z najgroźniejszymi chorobami, w tym z nowotworami.

„Po wielu latach starań mamy już Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych stawiający na profilaktykę i możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Mamy nadzieję, że rozpoczynający się właśnie Program „MAM HAKA NA RAKA" dla uczniów szkół średnich stanowić będzie wsparcie dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się walką z rakiem i szeroko pojętą promocją zdrowia. Spodziewamy się, że młodzi ludzie bogatsi w wiedzę będą potrafili podzielić się nią z rówieśnikami oraz rozmawiać o tych trudnych sprawach w domu, a ich zaangażowanie sprawi, że wyniki wdrażania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych będą coraz lepsze." - powiedział dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

Edukacja naszego społeczeństwa w szeroko rozumianym zakresie chorób nowotworowych jest procesem długofalowym, dlatego też warto zadbać o właściwą jej jakość jak najszybciej, już teraz.

Ocena artykułu

4.09
z 44 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(15)
4
 
(20)
3
 
(7)
2
 
(2)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.09 z 44 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty