Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie

Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie
Najnowsze badania pokazują, że Polacy słabo orientują się w tematyce profilaktyki oraz leczenia przeziębienia i grypy. Głównym źródłem informacji są dla nich rodzina i znajomi, a to zbyt mało, by uznać tę wiedzę za wystarczającą. Powstałe właśnie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie ma zmienić sytuację poprzez podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie tych powszechnych chorób. Powołanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie, jako rzetelnego źródła kompletnej informacji, poparło 90% badanych Polaków.

Punktem wyjścia do powołania Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie są badania konsumenckie, którym poddana została reprezentatywna grupa Polaków. Dla uzyskania pełnego obrazu dotyczącego opinii na temat przeziębienia i grypy przeprowadzony został również wywiad na reprezentatywnej próbie specjalistów w leczeniu tych chorób - lekarzach pierwszego kontaktu. Badania wykonane w listopadzie 2002 roku przez instytut badawczy Pentor dotyczyły zachowań i stosunku ankietowanych do kwestii profilaktyki i leczenia, a także szukały odpowiedzi na pytania dotyczące stanu świadomości Polaków i ich potrzeb informacyjnych w tym zakresie. Wyniki uzyskano w listopadzie ubiegłego roku, a następnie zestawiono z danymi sprzed pół roku, prezentującymi doświadczenia ankietowanych w leczeniu poszczególnych objawów - kataru, kaszlu, gorączki, towarzyszących przeziębieniu, bądź grypie. Z analizy wszystkich materiałów badawczych, które zostały nazwane Raportem Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie wyłania się prawdziwy, najbardziej aktualny obraz Przeziębionego Polaka.

Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie wykazał niską świadomość polskiego społeczeństwa w zakresie znajomości zagadnień dotyczących przeziębienia i grypy. Tylko 5 proc. respondentów dostrzega zbawienny wpływ na organizm higienicznego trybu życia, polegającego na unikaniu stresów i nadmiernego przepracowania, a jedynie 6 proc. ankietowanych jest zdania, że uprawianie sportu i zdrowy tryb życia wzmacniają naturalną odporność organizmu. Polacy raczej nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważna jest profilaktyka przeziębienia i grypy i jak wiele zależy od nich samych, przy niewielkim nakładzie środków. Dość lekko traktują choroby, które mogą być niebezpieczne w skutkach.

Według badań firmy IQS and Quant Group z maja 2002 najpowszechniejszą metodą zwalczania objawów przeziębienia i grypy jest zażywanie leków dostępnych w aptece bez recepty - tak postępuje 98% badanych w przypadku wystąpienia przeziębienia oraz 96% ankietowanych, u których stwierdzono grypę. Połowa badanych uważa, że leki proste, na jedną dolegliwość są skuteczniejsze w walce z chorobą od leków złożonych, zwalczających wiele dolegliwości. Wynikać to może z obawy przed nowoczesnymi lekami, bądź z braku świadomości na temat ich skuteczności. Często też zdarza się, że ludzie są po prostu przyzwyczajeni do leków tradycyjnych, stosowanych od lat i odczuwają nieuzasadniony opór przed lekami innowacyjnymi.

Ponad połowa badanych twierdzi, że lekarze nie udzielają wystarczających informacji na temat leków, które przepisują. Jednocześnie większość ankietowanych lekarzy (67%) jest zdania, że pacjenci nie potrafią rozróżnić chorób. Świadczy to o tym, że pacjenci potrzebują rzetelnych informacji, by lepiej rozpoznawać przyczyny swoich dolegliwości po to, aby świadomie stosować leki bez recepty, a jeśli te nie pomogą, świadomie korzystać z pomocy lekarza, który zaleci odpowiednią terapię. Niejednokrotnie jednak przyjmowanie odpowiednich leków w początkowej fazie choroby może uchronić przed kuracją antybiotykową i przykrymi w skutkach powikłaniami przeziębienia i grypy.

Pacjenci zdają sobie sprawę z braku dostatecznej wiedzy na temat przeziębienia i grypy, ale jednocześnie w zdecydowanej większości deklarują chęć dalszej edukacji. Aż 90% Polaków uznało inicjatywę, jaką jest Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie za bardzo potrzebną. W obliczu tych wyników powołanie takiej instytucji jest głęboko uzasadnione, a nawet niezbędne. Należy tu podkreślić wielką rolę mediów w tym przedsięwzięciu jako najważniejszego dla Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie partnera w docieraniu z wiedzą bezpośrednio do pacjenta. Tym bardziej, że, jak pokazuje Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie, aż 77% badanych uważa, że powinno się mówić więcej na temat przeziębienia i grypy oraz sposobów ich leczenia właśnie w mediach.

Na prośbę Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie wyniki badań oraz zachowania Polaków w zakresie przeziębienia i grypy są poddane szczegółowej analizie grona ekspertów, którymi są uznani specjaliści nauk medycznych. Eksperci ci w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie będą informować o powszechnych, lecz często niebezpiecznych w konsekwencjach chorobach, jakimi są przeziębienie i grypa. Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie będzie wspierane pracą i autorytetem wiodących polskich instytutów badawczych. Stałym partnerem inicjatywy jest instytut Pentor, który w ramach prowadzanych badań na zlecenie Centrum, zapewni aktualne dane na temat stosunku Polaków do problematyki chorób przeziębienia i grypy. Współpracownikami Centrum Informacji o Przeziębieniu są także specjaliści innych dziedzin nauki, np. eksperci kulturoznawstwa, psychologii i socjologii.

Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie ma nadzieję stać się partnerem dla mediów w codziennej pracy dziennikarskiej, stanowiąc rzetelne, kompetentne i otwarte na współpracę źródło danych, wiedzy i opinii. Do dyspozycji dziennikarzy jest Biuro Prasowe Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie (tel. 0 801 302 203), za pośrednictwem którego można uzyskać wszelkie przedmiotowe informacje oraz umówić się na spotkanie, czy rozmowę z ekspertami. Poprzez Biuro Prasowe, Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie będzie cyklicznie prezentować tematy dotyczące wszelkich wątków z zakresu przeziębienia i grypy, począwszy od aspektów psychofizjologicznych, a na ekonomicznych kończąc. Ciekawe zagadnienia i ich różnorodne ujęcie, prezentacje wielu poglądów oraz różnych głosów w dyskusji to główne atuty Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie.

Ocena artykułu

4.22
z 23 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(11)
4
 
(9)
3
 
(1)
2
 
(1)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.22 z 23 głosów

87%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty