Budowa zębów

Budowa zębów

U człowieka zęby umocowane są w jamach kości (zębodołach) za pomocą specjalnego aparatu zawieszeniowego i ulegają one wymianie tylko raz w ciągu życia przy czym początkowo wyrzyna się uzębienie mleczne w ilości 20 zębów, które następnie zostaje zastąpione uzębieniem stałym w ilości 32 zęby.

Na uzębienie stałe człowieka składają się następujące grupy zębów:

 • Zęby sieczne (dentes incisivi): zęby przednie (dentes anteriores) i zęby przedkłowe - ostre zęby przednie w kształcie dłuta służące do przegryzania pokarmu.
 • Kły (dentes canini) - zęby stożkowate służące do rozrywania pokarmu.
 • Zęby przedtrzonowe (dentes praemolares) - zęby dwuguzkowe (dentes bicuspidati) - Zęby służące do rozgniatania i rozrywania pokarmu
 • Zęby trzonowe (dentes molares) - zęby wieloguzkowe (dentes multicuspidati) - Zęby służące do rozdrabniania pokarmu.
Nazewnictwo zębów wynika z ich ułożenia w zgryzie i wyróżnia się uzębienie górne (znajdujące się w szczęce) oraz dolne (znajdujące się w żuchwie) przy czym ze względu na symetryczność zębów górnych i dolnych wyróżnia się zęby części lewej i prawej. W każdej z połówek (szczęki lub żuchwy) znajduje się połowa uzębienia (górnego lub dolnego) i czwarta część całego uzębienia, a są to:
 • 2 zęby sieczne (Incisivus)
 • 1 kieł (Caninus)
 • 2 zęby przedtrzonowe (Praemolar)
 • 3 zęby trzonowe (Molar)

Uzębienie stałe

Dla uzębienia stałego (dentes permanentes) uzyskuje się następującą formę zębową (razem 32 zęby):

M P C I I C P M
3 2 1 2 2 1 2 3
3 2 1 2 2 1 2 3

Orientacyjny okres wyrzynania się zębów stałych:

 • Siekacze przyśrodkowe: 7-8 rok życia
 • Siekacze boczne: 7-8 rok życia
 • Kły: 9-11 rok życia
 • Pierwsze przedtrzonowe: 10-12 rok życia
 • Drugie przedtrzonowe: 11-12 rok życia
 • Pierwsze trzonowe: 6-7 rok życia
 • Drugie trzonowe: 11-13 rok życia
 • Trzecie trzonowe: 17-22 rok życia

Uzębienie mleczne

W uzębieniu mlecznym (dentes lacteli) brak natomiast jest zębów przedtrzonowych oraz występują w nim tylko 2 zęby trzonowe (razem 20 zębów):

M C I I C M
2 1 2 2 1 2
2 1 2 2 1 2

Orientacyjny okres wyrzynania się zębów mlecznych

 • Siekacze przyśrodkowe 6-8 miesiąc życia
 • Siekacze boczne 8-12 miesiąc życia
 • Kły 16-20 miesiąc życia
 • Pierwsze przedtrzonowe Brak
 • Drugie przedtrzonowe Brak
 • Pierwsze trzonowe 12-16 miesiąc życia
 • Drugie trzonowe 20-30 miesiąc życia
 • Trzecie trzonowe Brak

Budowa zęba

Każdy ząb składa się z korony znajdującej się w jamie ustnej oraz korzenia znajdującego się w kościach szczęki lub żuchwy pomiędzy którymi znajduje się szyjka zęba. Ząb utworzony jest z zębiny pokrytej w obrębie korony przez szkliwo- najtwardszą tkanką w organizmie człowieka a w obrębie korzenia cementem korzeniowym. Twarda tkanka zęba ogranicza jamę miazgową, w której znajduje się miazga zębowa (tkanka miękka). Miazga koronowa przechodzi w miazgę korzeniową znajdującą się w kanele korzeniowym kończącym się w szczycie korzenia. Ząb umocowany jest w kości szczęki lub żuchwy za pomocą bardzo dużej liczby delikatnych włókienek, tworzących połączenie zęba z zębodołem.

Ocena artykułu

3.7
z 106 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(21)
4
 
(53)
3
 
(16)
2
 
(11)
1
 
(5)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.7 z 106 głosów

70%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty