Bezpieczne Planowanie Ciąży

Bezpieczne Planowanie Ciąży
Dziś ogłoszono powstanie inicjatywy "Bezpieczne Planowanie Ciąży. Poradnictwo Przedkoncepcyjne" przebiegającej pod auspicjami Instytutu Matki i Dziecka. Inicjatywa ta została stworzona, aby nagłośnić potrzebę świadomego i bezpiecznego przygotowania się do ciąży, a tym samym ograniczyć liczbę niepowodzeń ciąży i zwiększyć szansę kobiet na urodzenie zdrowego dziecka. Na specjalnym spotkaniu ekspertów poprzedzającym konferencję prasową omówione zostały najważniejsze obszary z zakresu zdrowia kobiety i zdrowego stylu życia, które mogą mieć istotny wpływ na prawidłowy przebieg ciąży i rozwój dziecka przed i po narodzinach.

"Promocja zachowań prozdrowotnych obejmuje zarówno zagadnienia planowania rodziny, jak i zagrożenia dla potomstwa wynikające z chorób kobiety, która planuje ciążę. Optymalny stan zdrowia matki przed ciążą determinuje stan zdrowia noworodka oraz ma zasadniczy wpływ na rozwój dziecka." - powiedział w trakcie konferencji doc. Krzysztof T. Niemiec, Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii IMiD. Tymczasem badania wykazują, że 30% kobiet w wieku prokreacyjnym ma trudności z uzyskaniem porady lekarza ginekologa w przychodni dla kobiet, 15% kobiet w tym wieku nigdy nie było u ginekologa, a zaledwie 1% kobiet zgłasza się do lekarza przed planowaną ciążą.

Inicjatywa "Bezpieczne Planowanie Ciąży. Poradnictwo Przedkoncepcyjne" skierowana jest przede wszystkim do kobiet w wieku prokreacyjnym, które planują mieć dziecko w najbliższym czasie lub w dalszej przyszłości. Zdrowie przyszłego dziecka zależy bowiem nie tylko od zachowań kobiety w trakcie ciąży, ale również od stylu życia prowadzonego w okresie ją poprzedzającym. Przyszła matka powinna przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie i przebadać się pod kątem wielu chorób. Zalecane są również zmiana diety, rzucenie palenia i ograniczenie alkoholu, zwiększenie aktywności fizycznej, a także zwrócenie uwagi na leki dostępne bez recepty stosowane w zwalczaniu najczęstszych kobiecych dolegliwości, takich jak bóle głowy czy bóle menstruacyjne.

Badania przeprowadzone w USA i opublikowane w renomowanym piśmie medycznym British Medical Journal w sierpniu zeszłego roku wykazały, że przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w okresie prenatalnym, a w szczególności około czasu poczęcia, powiązane jest z 80% wzrostem ryzyka poronienia. Do tych samych wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy jako jedni z pierwszych opublikowali podobne dane dwa lata wcześniej. Natomiast okołociążowe przyjmowanie paracetamolu, którego mechanizm działania różni się od NLPZ-ów, nie wiązało się ze wzrostem ryzyka poronienia bez względu na czas i długość przyjmowania.

"Leki przeciwbólowe różnią się między sobą skutecznością, przydatnością w bólach różnego rodzaju, działaniami niepożądanymi, a powodowane przez nie zagrożenia mogą mieć różne nasilenie zależnie od wielu czynników osobniczych. Dlatego tak ważna jest edukacja i świadomość istniejącego ryzyka," powiedział dr n. med. Józef Meszaros, Katedra Farmakologii Akademii Medycznej w Warszawie. Paracetamol i NLPZ-y (preparaty na bazie ibuprofenu, naproksenu i kwasu acetylisalicylowego) są powszechnie dostępne na rynku masowym. Natomiast okołociążowe przyjmowanie paracetamolu, którego mechanizm działania różni się od NLPZ-ów, nie wiązało się ze wzrostem ryzyka poronienia bez względu na czas i długość przyjmowania.

Informowanie o wszelkich niebezpieczeństwach dotyczących ciąży jest szczególnie istotne jeśli weźmie się pod uwagę spadek liczby urodzeń w Polsce. Od 1984 roku z każdym rokiem rodzi się w naszym kraju coraz mniej dzieci. Kobiety rodzące w 2000 roku stanowiły zaledwie 3,7% ogólnej liczby populacji kobiet w wieku 15-49 lat, podczas gdy w 1984 roku udział ten był prawie dwukrotnie wyższy i wynosił 7,7%. Największy spadek płodności, nastąpił w grupach wieku 20-24 lata i 15-19 lat (spadek o 45%).

Zwiększa się przeciętny wiek kobiet rodzących. W roku 2000 najwyższą płodnością charakteryzowała się grupa wieku 25-29 lat. Tymczasem płodność kobiet zmniejsza się już w wieku 27 lat - trzydziestoletnia kobieta ma już jedynie 15% szans na zajście w ciążę w jednym cyklu. Z kolei ryzyko niepłodności u kobiet w wieku 35-44 lata jest trzykrotnie większe, niż w wieku 30-34. Wraz z wiekiem kobiety zwiększa się również ryzyko poronienia ciąży. Uważa się, że jedna na pięć potwierdzonych ciąż kończy się poronieniem. Skala ta znacznie się zwiększa, gdy weźmie się pod uwagę ciąże nie potwierdzone, czyli przypadki, w których kobieta poroniła, zanim się zorientowała, że jest w ciąży. "Taka sytuacja zdarza się bardzo często. Oprócz poronień samoistnych, do utraty ciąży może dojść na skutek takich czynników jak palenie, picie czy właśnie stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ponadto, zażywanie tych preparatów w okresie poprzedzającym poczęcie może negatywnie wpłynąć na implantację zapłodnionego jaja w macicy, co z kolei może doprowadzić do poronienia zarodka," - powiedziała dr Maria Mrozińska, ordynator oddziału pediatrii szpitala zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

W ramach akcji lekarze specjaliści z IMID opracowali specjalny poradnik dla przyszłych matek, który obejmuje kondycję fizyczną i stan zdrowia kobiety, jej styl życia oraz porusza psychiczne aspekty rodzicielstwa. W materiałach zostały uwzględnione najnowsze badania i doniesienia ze świata nauki. Poradnik ten dostępny będzie bezpłatnie w ponad 2,5 tys. poradniach ginekologicznych i gabinetach lekarzy rodzinnych na terenie całego kraju. Dystrybucja poradnika nastąpi w maju br.

 

Ocena artykułu

4.13
z 39 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(17)
4
 
(16)
3
 
(2)
2
 
(2)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.13 z 39 głosów

85%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty