Beta- blokery bezpieczne w niewydolności serca

Beta- blokery bezpieczne w niewydolności serca

Beta- blokery zdają się pomagać ludziom z niewydolnością serca. Wyniki badań zmniejszają niepokój dotyczący efektów ubocznych terapii u pacjentów w pogarszającym się stanie choroby. Beta- blokery należą do grupy leków, które blokują receptory beta przez co zwalniając pracę serca oraz zmniejszając siłę jego skurczu.

W Archives of Internal Medicine opublikowano badania przeprowadzone wśród ponad 14.000 osób z niewydolnością serca przyjmujących leki z grupy beta- blokerów. Obserwacje były prowadzone od 6 do 24 miesięcy.
Wyniki dowodzą, że chociaż istnieje możliwość wystąpienia takich symptomów jak zawroty głowy (u 57 pacjentów na 1.000), niskie ciśnienie krwi (11 na 1.000) i zwolniony rytm serca (38 na 1.000), to całkowite ryzyko jest niewielkie, a terapia beta- blokerami może zmniejszyć ogólną śmiertelność nawet o 27%. Dzięki terapii beta- blokerami istnieje małe prawdopodobieństwo, że pacjenci:

  • Kiedyś przestaną przyjmować leki na zlecenie lekarza (o 14 mniej osób na 1.000 w ciągu roku)
  • Będą hospitalizowani z powodu niewydolności serca (40 na 1.000)
  • Doświadczą pogorszenia choroby (52 na 1.000)

Współautor badań dr Kanu Chatterjee, profesor medycyny na Uniwersytecie Kalifornia, zaznacza, że lekarze przed rozpoczęciem terapii powinni przedstawić pacjentom możliwe efekty uboczne beta- blokerów.

Podobne teksty