Ryzyko raka piersi mniejsze u kobiet karmiących

Ryzyko raka piersi mniejsze u kobiet karmiących

Ryzyko raka piersi wśród kobiet z mutacjami genu BRCA sięga 90%.
Najnowsze badania donoszą, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby u kobiet z mutacją BRCA1. Wśród kobiet z mutacją BRCA2 nie otrzymano tak pozytywnych wyników, jednak specjaliści twierdzą, że liczba kobiet z tą mutacją była niewielka i jest zbyt wcześnie, aby wykluczyć korzystny wpływ karmienia piersią w tej grupie.

Mutacje BRCA1 i BRCA2 stanowią źródło 70% dziedziczonych nowotworów. Chociaż wydaje się, że są to dwa podobne geny to w rzeczywistości bardzo się różnią, wynika to m.in. z  odmiennej patogenezy powiązanych z nimi raków. Mutacje BRCA 2 dają początek znacznie większej liczbie nowotworów.

Naukowcy stwierdzili, że conajmniej roczny okres karmienia piersią wiązał się z 45% mniejszym ryzykiem raka piersi. Wśród kobiet z mutacją BRCA1, które karmiły piersią średnio przez 6 miesięcy wykryto nowotwór, natomiast okres 9 miesięcy już chronił przed wystąpieniem choroby.

Badania nie trwały wystarczająco długo, aby określić czas ochronnego działania karmienia piersią. Kobiety uczestniczące w badaniach miały średnio 39 lat i nadal znajdują się w przedziale 40-50 lat, dlatego wciąż nie wiadomo czy działanie jest tylko chwilowe czy długotrwałe.

Podobne teksty