Rozwój dziecka - 4 lata

Rozwój dziecka - 4 lata
Spis treści
  1. Rozwój ruchowy
  2. Rozwój procesów poznawczych
  3. Rozwój mowy
  4. Rozwój kontaktów społecznych
Złożony proces rozwoju psychomotorycznego dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego uwarunkowany jest działaniem różnorodnych czynników ścisłe ze sobą powiązanych. Decydujący wpływ na prawidłowy rozwój dziecka mają czynniki genetyczne, wpływ środowiska, aktywność dziecka oraz czynniki wychowawcze. Oceniając aktualny rozwój psychomotoryczny dziecka należy dodatkowo znać warunki, w jakich dziecko wzrasta i stan jego zdrowia w chwili urodzenia.

Już po urodzeniu dziecka każda matka z niecierpliwością pragnie wiedzieć czy jej pociecha jest prawidłowo zbudowana i czy rozwój dziecka zarówno psychiczny jak i fizyczny przebiega w sposób prawidłowy. Rozwój każdego dziecka jest bardzo indywidualny i określenie, że dziecko nie rozwija się prawidłowo powinno być stawiane z bardzo dużą ostrożnością. Należy brać pod uwagę dynamikę rozwoju pozostałych dzieci w rodzinie czy indywidualny rozwój matki i ojca w dzieciństwie. Aby nie przeoczyć nieprawidłowości w rozwoju dziecka konieczne w pierwszym roku życia, co miesięczne badanie u lekarza pediatry.

Zdrowo wychowywane w odpowiednich warunkach niemowlę opanowuje poszczególne czynności unoszenie głowy, siadanie, chodzenie etc. w odpowiednich tygodniach życia. Ważniejsza jest kolejność zdobycia przez dziecko poszczególnych umiejętności niż czas, w którym dana cecha pojawiła się. Poniżej przedstawiamy jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój dziecka w omawianym wieku.

Rozwój ruchowy

Dziecko samodzielnie schodzi ze schodów stawiając naprzemiennie nogi, biega i obraca się nie tracąc równowagi. Potrafi stać na jednej nodze lub na niej podskakiwać. Buduje most z 5 klocków, dobrze posługuje się nożyczkami, rysuje człowieka z 3-5 części

Rozwój procesów poznawczych

Wskazuje przedmioty na obrazku wg ich funkcji. Opisuje obrazek wymieniając spontanicznie kilka przedmiotów bądź określając czynności. Wskazuje podobieństwa i różnice na obrazku, potrafi pokazać przedmiot różniący się od innych. Rozróżnia kształty geometryczne.

Rozwój mowy

Posługuje się dłuższymi zdaniami, rozmawia z dorosłymi. Liczy do 5 na pamięć. Powtarza 5 liczb jednocyfrowych.

Rozwój kontaktów społecznych

Chętnie włącza się do zabawy i współpracy w grupie, zaczyna współdziałać odgrywając przydzielone mu role. Samodzielnie ubiera się, potrafi samo załatwić swoje czynności fizjologiczne w toalecie.

Źródło: Choroby wieku rozwojowego A.Papierkowski

Ocena artykułu

4.11
z 45 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(16)
4
 
(20)
3
 
(7)
2
 
(2)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.11 z 45 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty