Rozwój dziecka - 30 miesiąc

Rozwój dziecka - 30 miesiąc
Spis treści
  1. Rozwój ruchowy
  2. Rozwój procesów poznawczych
  3. Rozwój mowy
  4. Rozwój kontaktów społecznych
Złożony proces rozwoju psychomotorycznego dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego uwarunkowany jest działaniem różnorodnych czynników sciśle ze sobą powiązanych. Decydujący wpływ na prawidłowy rozwój dziecka mają czynniki genetyczne, wpływ środowiska, aktywność dziecka oraz czynniki wychowawcze. Oceniając aktualny rozwój psychomotoryczny dziecka należy dodatkowo znać warunki, w jakich dziecko wzrasta i stan jego zdrowia w chwili urodzenia. 

Już po urodzeniu dziecka każda matka z niecierpliwością pragnie wiedzieć czy jej pociecha jest prawidłowo zbudowana i czy rozwój dziecka zarówno psychiczny jak i fizyczny przebiega w sposób prawidłowy. Rozwój każdego dziecka jest bardzo indywidualny i określenie, że dziecko nie rozwija się prawidłowo powinno być stawiane z bardzo dużą ostrożnością. Należy brać pod uwagę dynamikę rozwoju pozostałych dzieci w rodzinie czy indywidualny rozwój matki i ojca w dzieciństwie. Aby nie przeoczyć nieprawidłowośći w rozwoju dziecka konieczne w pierwszym roku życia, co miesięczne badanie u lekarza pediatry.

Zdrowo wychowywane w odpowiednich warunkach niemowlę opanowuje poszczególne czynności unoszenie głowy, siadanie, chodzenie etc. w odpowiednich tygodniach życia. Ważniejsza jest kolejność zdobycia przez dziecko poszczególnych umiejętności niż czas, w którym dana cecha pojawiła się. Poniżej przedstawiamy jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój dziecka w omawianym wieku.

Rozwój ruchowy

Dziecko w tym wieku chodzi po linii prostej, chodzi po schodach stawiając na przemian nogi. Biega na przód lub zostaje w tyle, gdy chodzi po ulicy. Potrafi przenosić naczynie z wodą. Buduje wieżę z 8 klocków i nazywa to co zbudował. Potrafi nawlekać na sznurek duże korale, zapinać i rozpinać duże guziki. Rysuje kreski pionowe i poziome.

Rozwój procesów poznawczych

Dziecko rozpoznaje drogę do domu. Nauczone zapamiętuje krótki wierszyk. Powtarza 2 cyfry oraz wskazuje 4 części ciała. Popycha zabawki przed sobą, dobrze nimi kierując. Lubi rysować palcem spirale, kreski.

Rozwój mowy

Mówi zdaniami z 3 do 5 wyrazów używając form gramatycznych często nieprawidłowo. Potrafi powiedzieć krótki wierszyk, opowiada o swoich przżyciach.

Rozwój kontaktów społecznych

Dziecko wykonuje szereg kolejnych czynności z życia codziennego (zabawa naśladowcza). Chce wszystko robić sam i przestrzega, by wszystko odbyło się wg ustalonego porządku np pilnuje swojego miejsca przy stole, swojego nakrycia, kolejności i czynności przy myciu rąk itp. Bawi się z innymi dziećmi. W tym okresie pojawia się wzmożona agresywność w stosunku do innych dzieci, dziecko złości się i wyrywa innym zabawki. Dziecko jest wrażliwe na pochwały lub nagany słowne.

Źródło: Choroby wieku rozwojowego A.Papierkowski

Ocena artykułu

4.11
z 36 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(16)
4
 
(14)
3
 
(2)
2
 
(2)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.11 z 36 głosów

83%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty