Operacja serca a palenie papierosów

Operacja serca a palenie papierosów
Dr R. T. van Domburg i naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Rotterdamie przeprowadzili badanie wśród 1041 chorych po operacji wszczepienia by-passów, które obejmowało 20 lat obserwacji.

Badacze stwierdzili, że palenie papierosów przed operacją nie wpływało na śmiertelność - częstość przeżyć była taka sama wśród palących i niepalących. Jednak w grupie chorych, którym udało się rzucić palenie po operacji, zanotowano niższą liczbę ponownych zabiegów na naczyniach wieńcowych. Rzadziej wymagali oni kolejnych operacji by-passów, jak też przezskórnego rozszerzania naczyń wieńcowych. Czas przeżycia był dłuższy w grupie osób niepalących po pięciu latach po 15 latach aż o 14%.

Podobne teksty