Na czym polega praca radiologa?

Na czym polega praca radiologa?
Spis treści
  1. Obrazowanie medyczne
  2. Rentgenografia
  3. Tomografia komputerowa
  4. Ultrasonografia
  5. Angiografia
  6. Mammografia

Radiolog jest lekarzem, który specjalizuje się w interpretacji informacji z różnego rodzaju obrazów medycznych, np. rentgenowskich i tomograficznych. Na ich podstawie radiolog diagnozuje choroby i zaleca sposoby leczenia, a także przekierowuje na dalsze badania. Radiologia wykorzystywana jest w połączeniu z wieloma innymi specjalnościami medycznymi, dlatego zajmujący się nią lekarze mają bardzo dużą wiedzę na temat ludzkiej anatomii oraz zachodzących w ciele człowieka procesów.

Obrazowanie medyczne

Wszystkie zamiany zachodzące w ludzkim ciele mogą zostać przedstawione w formie obrazów. Dają one wgląd do wnętrza organizmu bez konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego lub operacji. Za pomocą obrazowania medycznego radiolog dokonuje wizualizacji, która pozwala mu potwierdzić widoczność zmian. Następnie dokonywana jest analiza ilościowa, która polega na pomiarze organów i określeniu zachodzących w nich zmian. Ostatecznie radiolog lokalizuje zmiany, znajduje najlepszą drogę dostępu do nich i wykonuje badania przesiewowe.

Rentgenografia

Technika najpowszechniej stosowaną przez radiologów polega na wykorzystywaniu promieni rentgenowskich. Pozwala ona na diagnozowanie wielu struktur anatomicznych, przede wszystkim układu kostnego człowieka. Rentgenografia  polega na wykorzystywaniu różnic w wiązkach promieni X, które pochłaniane są przez różne tkanki. Obraz, który utrzymuje radiolog jest sumacyjny, czyli jest liczbą łączną wszystkich cieni narządów, nakładających się na siebie podczas promieniowania. Jednak dane uzyskiwane w ten sposób mogą być niewystarczające, ponieważ radiolog nie może z nich odczytać informacji na temat konkretnych tkanek. Wówczas wykonuje on serię zdjęć pod różnym kątem, co pozwala mu bardziej precyzyjnie zanalizować budowę badanego narządu.

Tomografia komputerowa

Zjawisko przenikalności promieniowania rentgenowskiego przez ludzkie tkanki wykorzystywane jest nie tylko w rentgenografii. Jednak w przypadku tomografii komputerowej lampa jest ruchoma i porusza się ruchem okrężnym wzdłuż pacjenta. Zdjęcia przekrojowe, które są przez nią wykonywane, pozwalają radiologowi na ocenę struktur anatomicznych oraz weryfikację wszystkich nieprawidłowości pracy ludzkiego organizmu. Podobnie jak rentgenografia, tomografia komputerowa jest jednym z podstawowych i najpopularniejszych badań obrazowych wykonywanych przez radiologa.

Ultrasonografia

Za pomocą ultrasonografii radiolog jest w stanie określić rozmiar, lokalizację oraz głębokość usytuowania względem ciała badanych w ten sposób narządów. Technika ta polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które rozchodzą się, rozpraszają i odbijają na granicy ośrodków. Dobrym przewodnikiem tych fal jest woda, dlatego USG nadaje się tylko do badania w dużej mierze z niej złożonych tkanek miękkich. Radiolog stosuje badania ultrasonograficzne w różnych przypadkach, ponieważ pozwala ono na bardzo wiele zastosowań. Przede wszystkim USG umożliwia obserwację w czasie rzeczywistym, dzięki czemu radiolog może natychmiastowo dostrzegać różne zmiany w organizmie.

Angiografia

Angiografia jest badaniem diagnostycznym, które wykonywane jest w celu zobrazowania naczyń krwionośnych. Najpierw radiolog podaje nieszkodliwy środek cieniujący, który uwidocznia wybrane cechy badanego narządu. Następnie robi zdjęcie rentgenowskie lub całą ich serię, na których widoczne są zwężenia naczyń krwionośnych. Dzięki temu radiolog jest w stanie zdiagnozować choroby serca, a także rozpoznać nowotwór, poprzez uwidocznienie guza.

Mammografia

Radiolog zajmuje się również diagnozowaniem nowotworu piersi u kobiet. W tym celu również stosowane są promienie rentgenowskie, które są pochłaniane przez tkanki organizmu w różny sposób. Białe plamy widoczne na zdjęciach pozwalają radiologowi rozpoznać zmiany, które są spowodowane tworzeniem się mikro-zwapnień w miejscach rozwoju nowotworu. Mimo, że mammografia nie jest idealną techniką obrazowania piersi, radiolodzy uważają, że np. w porównaniu do diagnoz palpacyjnych, gwarantuje ona większą czułość i mniejszą szkodliwość, a także oferuje znacznie niższe koszty badania.

Ocena artykułu

4.5
z 8 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(6)
4
 
(1)
3
 
(0)
2
 
(1)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.5 z 8 głosów

88%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty