Kontrola L4. Kiedy możesz się jej spodziewać?

Kontrola L4. Kiedy możesz się jej spodziewać?

Końcówka lata to czas, gdy z szafy wyciągamy cieplejsze ubrania. Co w sytuacji, gdy mimo swojej dbałości zachorujemy? Czy i kiedy pracownik korzystający z L4 może spodziewać się kontroli?

Nie każdy pracownik, który dostrzega u siebie pierwsze objawy przeziębienia czy grypy pozostaje w domu – część decyduje się mimo wszystko pójść do zakładu pracy. Takie rozwiązanie nie zawsze jest korzystne – można w ten sposób zarazić współpracowników. Jako osoba odpowiedzialna, z pewnością korzystasz ze zwolnienia lekarskiego. Czy wiesz jednak, kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli zasadności zwolnienia lekarskiego czy prawidłowości jego wykorzystywania? Kogo najczęściej odwiedzają kontrolerzy?


Kontrola L4 – co musisz o niej wiedzieć?

Podstawową sprawą jest to, kto może przeprowadzać kontrolę wystawionych zwolnień lekarskich. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem mają do tego prawo nie tylko upoważnieni pracownicy ZUS-u, lecz także w niektórych przypadkach pracodawcy (mowa o pracodawcach, którzy zatrudniają co najmniej 20 osób). Jeżeli chodzi o ZUS, to pracownicy przeprowadzają kontrolę dwutorowo, badając, czy:

  • były podstawy do wystawienia zwolnienia lekarskiego (czy pracownik rzeczywiście powinien otrzymać zwolnienie) oraz czy zwolnienie nie zostało sfałszowane,
  • zwolnienie jest prawidłowo wykorzystywane przez pracownika.

Kto może spodziewać się kontroli z ZUS-u?

Pracownicy tej instytucji przyznają, że kontrolują zwolnienia wydające się im podejrzane. Mowa o takich, które zostały wystawione na krótkie okresy. Równie szczegółowo pracownicy ZUS-u przyglądają się zwolnieniom lekarskim wydanym osobom korzystającym z nich bardzo często - wyjaśnia specjalista portalu praca-tychy.info


Czego nie wolno robić, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Korzystając ze zwolnienia lekarskiego, musisz wykorzystać je zgodnie z jego przeznaczeniem. Lekarze wystawiają takie dokumenty, aby ich pacjenci mogli się wyleczyć i powrócić do pracy. Trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim nie wolno ci zatem:

  • podejmować pracy zarobkowej,
  • wykorzystywać zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Wśród pracowników wiele wątpliwości dotyczy konieczności odpoczywania w łóżku, gdy lekarz zalecił leżenie. Czy to oznacza, że nie można wyjść z domu choćby po zakupy spożywcze czy apteki? Niekoniecznie, a szczególnie usprawiedliwione są osoby, które są samotne lub mieszkają samodzielnie.


Zasiłek chorobowy może zostać odebrany

W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik ma prawo do świadczenia, które określane jest jako zasiłek chorobowy. Co w sytuacji, gdy pracodawca lub pracownik ZUS-u stwierdzi, że osoba kontrolowana wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem, wykonując np. pracę zarobkową?

Konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń lekarza są poważne – pracownikowi zostaje odebrany zasiłek chorobowy za cały okres jego pobierania. Jeżeli ZUS wypłacił już świadczenie, wezwie do jego zwrotu. Takie osoby mogą również spodziewać się kontroli w przyszłości, gdy ponownie będą korzystać ze zwolnienia L4.

Ocena artykułu

5
 
(3)
4
 
(4)
3
 
(1)
2
 
(1)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4 z 9 głosów

78%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty