Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą

W związku z rosnącą potrzebą edukacji oraz zwiększenia efektywnej profilaktyki i diagnostyki cukrzycy, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, została powołana interdyscyplinarna Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą. Nowo powstała organizacja zrzesza lekarzy różnych specjalności, a także stowarzyszenia i instytucje od lat działające na rzecz edukacji diabetologicznej.

Zgodnie z najnowszymi danymi Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, średnia zachorowalność na cukrzycę wśród dorosłych osób (w wieku 20-79 lat) w krajach Unii Europejskiej wzrosła z 7,6% w 2003 r. aż do 8,6% w roku 2006, co daje liczbę 31 milionów chorych. Co więcej, zgodnie z przewidywaniami, odsetek ten w 2025 r. wyniesie nawet 10,3%. Dla porównania, w Polsce na cukrzycę choruje obecnie 9,1% dorosłych obywateli. Wzrost zachorowalności wiąże się z koniecznością ponoszenia ogromnych kosztów leczenia cukrzycy, a także jej powikłań. W 2007 r. w Polsce przeznaczono na ten cel aż 8,1% budżetu zarezerwowanego na ochronę zdrowia. Między innymi dlatego tak istotna jest prewencja cukrzycy i jej powikłań, polegająca na odpowiedniej edukacji i wczesnym wykrywaniu choroby.

Odpowiadając na te potrzeby, Instytut Praw Pacjenta zainicjował powołanie Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą. Intencją Koalicjantów jest, aby poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne w ramach kampanii „Cukrzyca – więcej niż cukier”, aktywnie wpływać na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie cukrzycy, zmianę upraszczającego podejścia do choroby, a także uświadomienie jej interdyscyplinarnego charakteru i współzależności z prowadzonym stylem życia.

- Promując holistyczne podejście do cukrzycy Koalicja chce wpłynąć na skuteczniejszą diagnostykę diabetologiczną, poprawę jakości życia pacjentów z cukrzycą oraz szybsze i skuteczniejsze przeciwdziałanie niebezpiecznym powikłaniom tej choroby – mówi ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. - Tak postawione cele zamierzamy realizować poprzez szeroko prowadzone działania edukacyjne, skierowane zarówno do pacjentów, jak i środowiska medycznego, nauczycieli i pielęgniarek szkolnych oraz mediów – dodaje ks. Nowak.

Inicjatorem powołania Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jej członkami zostały Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz firmy: Novo Nordisk i Roche Diagnostics. Aktywne wsparcie w działaniach Koalicji zapowiedziała również Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.

Podejście holistyczne

Złożoność cukrzycy wymaga interdyscyplinarnego podejścia w profilaktyce, leczeniu oraz efektywnej prewencji powikłań tej choroby. Wbrew obiegowej opinii, cukrzyca to nie tylko kontrola poziomu cukru we krwi. Choroba ta wiąże się bowiem często z dodatkowymi problemami zdrowotnymi, takimi jak otyłość, nadciśnienie czy zaburzenia kardiologiczne.

- Skuteczne przeciwdziałanie epidemii cukrzycy wymaga współpracy lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny - diabetologii, dietetyki czy kardiologii. Tej interdyscyplinarności w podejściu do cukrzycy towarzyszyć powinna kompleksowość podejmowanych działań, obejmująca profilaktykę, edukację i skuteczne leczenie, pozwalające uniknąć lub opóźnić wystąpienie powikłań – mówi dr hab. Leszek Czupryniak, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

W wyżej opisane podejście do problemu wpisują się działania Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą, która w planowanej na 2009 r. kampanii edukacyjnej „Cukrzyca – więcej niż cukier” zamierza przeprowadzić szereg działań edukacyjnych do wszystkich grup, które z cukrzycą żyją na co dzień, ponieważ są chorzy, leczą czy edukują diabetyków. Dodatkowo, działająca w ramach Koalicji Rada Naukowa, złożona z lekarzy różnych specjalizacji, przygotuje specjalny raport opisujący kondycję cukrzycy w Polsce, a Koalicja podejmie działania, aby doprowadzić do opracowania narodowego programu prewencji i leczenia cukrzycy w naszym kraju, do czego zachęcała już w 2005 r. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna.

Wypracowane w ramach Koalicji materiały edukacyjne staną się też podstawą do stworzenia serwisu internetowego, zawierającego szereg informacji na temat cukrzycy dla mediów, pacjentów i lekarzy.

Więcej informacji: www.prawapacjenta.eu

Ocena artykułu

3.85
z 20 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(4)
4
 
(12)
3
 
(2)
2
 
(1)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.85 z 20 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty