Gen odpowiedzialny za udar mózgu u kobiet z migreną

Gen odpowiedzialny za udar mózgu u kobiet z migreną

Odkryto, że u kobiet cierpiących na specyficzny rodzaj migreny, wersja genu o nazwie MTHFR prawdopodobnie wpływa na zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Raport w tej sprawie opublikowano w najnowszym numerze czasopisma „Neurology”.

Wspomnianą zależność zaobserwowano jedynie u pacjentek miewających napady migreny z aurą. Ta odmiana migreny różni się od pospolitej migreny tym, że przed wystąpieniem bólu głowy u chorego pojawiają się objawy neurologiczne w postaci zaburzeń wzroku (błyski, migoczące punkty, iskrzące linie, ubytki w polu widzenia), zaburzeń czucia, czy mowy. Na podstawie dwunastoletnich badań, w których uczestniczyło ponad 25 tysięcy kobiet, stwierdzono, że gen MTHFR może u kobiet cierpiących na migrenę z aurą zwiększać ryzyko udaru mózgu nawet czterokrotnie. Niestety związek pomiędzy migreną z aurą a udarem mózgu jest nadal niejasny. Na tym koncentrować się będą kolejne badania. Na razie jest jeszcze zbyt wcześnie, by pacjentom z migreną zalecać badania genetyczne, jednak cytowane wyniki mogą być istotna wskazówka dla lekarzy. Powinni oni zwrócić uwagę swoich pacjentów na możliwe zagrożenie udarem mózgu i starać się zniwelować dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak palenie papierosów, czy wysokie ciśnienie krwi.

Podobne teksty