Bóle głowy w chorobach narządu żucia

Bóle głowy w chorobach narządu żucia

Przewlekłe bóle głowy towarzyszyć mogą dysfunkcji narządu żucia i najczęściej dotyczą okolicy skroni, czoła, ciemienia i potylicy. Bóle głowy w przebiegu dysfunkcji narządu żucia stwierdza się w przypadku:

  • parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych
  • dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowwego
  • zgryzu głębokiego wtórnego
  • tyłozgryzu

Występowanie bólu głowy najczęściej wiąże się z występowanie objawów towarzyszących, do których należą:

  • patologiczne objawy akustyczne w stawu skroniowo-żuchwowwego
  • ból przy szerokim otwieraniu ust
  • ból mięśni skroniowych, mięśnia naczaszkowego i mięśnia podpotylicznego przy ucisku
  • uczucie "opasania głowy obręczą"
  • łzawienie, uczucie wysadzania gałek ocznych oraz  promieniowanie bólu do górnych zębów bocznych (ból zlokalizowany w okolicy skroniowej)
Leczenie

Leczenie stomatologiczne przewlekłych bólów głowy polega na postepowaniu przyczynowym wywołującym dolegliwości.

Podobne teksty