Astma ułatwia drogę pneumokokom

Astma ułatwia drogę pneumokokom

Chorzy na astmę mają zwiększone ryzyko wystąpienia poważnego zakażenia pneumokokowego, do takich wniosków doszli niedawno amerykańscy naukowcy.

W jednym z poprzednich badań stwierdzono, że pacjenci z astmą są dwukrotnie bardziej zagrożeni pneumokokowym zapaleniem płuc i zapaleniem opon mózgowo - rdzeniowych. Aby zbadać, czy narażenie na infekcje jest takie samo dla różnych grup ludności, naukowcy zanalizowali dokumentację medyczną m.in. wszystkich mieszkańców Rochester w stanie Minnesota, u których potencjalnie rozpoznano poważne choroby pneumokokowe w latach 1964 - 1983, łącznie 3941 osób w wieku od 2 do 64 lat. Okazało się, że u osób dorosłych chorych na astmę, zakażenia pneumokokowe rozpoznawano prawie 7 razy częściej niż u nie cierpiących na tę chorobę. Natomiast jeśli chodzi o najmłodszych, spośród wszystkich badanych przypadków, tylko 12 procent dotyczyło zachorowań dzieci, niestety są to zbyt skąpe dane aby wyciągać jakiekolwiek wnioski. Mechanizmy leżące u podstaw zwiększonego ryzyka inwazyjnych chorób pneumokokowych wśród osób z astmą nadal nie są poznane i wymagają dalszych badań. Jednak już teraz eksperci zwracają się do lekarzy, aby biorąc pod uwagę wszelkie czynniki ryzyka, rozważyli szczepienia pneumokokowe u dorosłych, cierpiących na astmę pacjentów.

Podobne teksty