Akademia Gerber inauguruje działalność edukacyjną

Akademia Gerber inauguruje działalność edukacyjną
W dniu 20 lutego 2002 roku oficjalnie rozpoczęła działalność Akademia Gerber. Jest to niezależna Fundacja, która została powołana w celu rozwoju i upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu i pielęgnacji niemowląt i dzieci oraz kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

Opiekę merytoryczną nad pracami Akademii Gerber sprawuje Rada Naukowa, złożona z wybitnych polskich ekspertów w dziedzinie pediatrii i żywienia. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. Jerzy Socha, funkcję Wiceprzewodniczącego pełni dr Hanna Szajewska. W skład Rady Naukowej Akademii Gerber wchodzą również: prof. Wanda Szotowa, doc. Janusz Książyk oraz doc. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska.

Środowisko medyczne podkreśla nieustanną potrzebę poszukiwania i prezentowania rodzicom i przyszłym rodzicom pozytywnych wzorców żywieniowych i pielęgnacyjnych. „W codziennej pracy wciąż udzielamy wielu, zdawałoby się, najprostszych i najbardziej oczywistych porad z zakresu pediatrii i żywienia" – mówi prof. Jerzy Socha, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Gerber.

Podobne doświadczenia ma fundator Akademii Gerber – firma Alima-Gerber S.A., obchodząca w tym roku 10-lecie działalności w Polsce. Jej specjaliści od wielu lat wyjaśniają różnorodne wątpliwości rodziców, związane ze sposobami odżywiania się matki i dziecka oraz metodami prawidłowej pielęgnacji najmłodszych. „Z tych właśnie doświadczeń wyrosła idea powołania Akademii Gerber jako niezależnego forum ekspertów." – mówi Iwonna Niegowska, Prezes Zarządu Akademii Gerber.

Akademia Gerber będzie realizowała misję edukacyjną poprzez szerzenie kompletnej i obiektywnej informacji na temat zasad prawidłowego odżywiania się i pielęgnacji matki i dziecka zarówno w środowiskach medycznych, jak i w szerokich kręgach społecznych. „Pragniemy w szczególności upowszechniać wiedzę z tego zakresu wśród lekarzy rodzinnych, pediatrów, rodziców i przyszłych rodziców, a także wśród innych osób mających kontakt z małymi dziećmi i ich matkami" – mówi prof. Jerzy Socha.

Działalność edukacyjna Akademii Gerber będzie wspierana przez działania naukowe, obejmujące prowadzenie i koordynację projektów badawczych w dziedzinie żywienia i pielęgnacji niemowląt, dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Instytucja będzie na bieżąco informować o rezultatach prowadzonych prac podczas konferencji i seminariów naukowych, a także we własnych publikacjach.

Tematem przewodnim prac Akademii Gerber w 2002 roku będzie „Żywienie a rozwój dziecka". W ramach działań edukacyjnych instytucja planuje opracowanie i realizację programu szkoły żywieniowej dla lekarzy rodzinnych i pediatrów. Wykłady szkoły żywieniowej Akademii Gerber będą się odbywały w różnych regionach kraju, we współpracy z lokalnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także zostaną przygotowane w formie odrębnych publikacji. Ponadto Członkowie Rady Naukowej Akademii Gerber będą opracowywać materiały dotyczące wybranych problemów żywienia i pielęgnacji dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

W ramach działań naukowych zostanie rozpisany konkurs na projekt badawczy, finansowany z funduszy Akademii Gerber. Problematyka projektów badawczych będzie dotyczyć tematu „Żywienie a rozwój dziecka". „Jako Członkowie Rady Naukowej szczegółowo określimy warunki przyznawania grantu, termin przedstawienia propozycji pracy badawczej oraz dokonamy wyboru jednego lub kilku najlepszych programów naukowych" – mówi prof. Jerzy Socha. Rada Naukowa będzie też koordynować realizację wybranych projektów.

Ocena artykułu

4.41
z 39 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(27)
4
 
(6)
3
 
(2)
2
 
(3)
1
 
(1)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.41 z 39 głosów

85%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty