Wiadomości o nowotworach

Wiadomości o nowotworach
Nowotwór jest to złożony proces patologiczny trwający niekiedy wiele lat, którego istotą jest nieograniczony, niekontrolowany i nieodwracalny rozrost komórek ustroju z nieprawidłowym ich zróżnicowaniem co powoduje naciekanie i niszczenie otaczających tkanek oraz ich rozprzestrzenianie się drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych w organiźmie, gdzie tworzą odległe ogniska tzw. przerzuty. Nowotwór tworząc własne struktury zaczyna interweniować w funkcjonowanie całego organizmu lub poszczególnych narządów ciała doprowadzając do uszkodzenia narządów, co w konsekwencji bez leczenia prowadzi do śmierci. 

Złośliwość nowotworu jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego dojrzałości i zróżnicowania komórek. Rozplem komórek nowotworowych nie zawsze musi być procesem nieodwracalnym. Czasami obserwuje się przypadki samoistnej regresji, określane jako samowyleczenie, które tłumaczy się reakcją obronną, immunologiczną organizmu.

Nowotwór może rozwinąć się w każdej tkance, wszystkich narządach i niezależnie od wieku. Większość nowotworów wykrytych we wczesnym stadium rozwoju jest potencjalnie uleczalna, dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie tego procesu chorobowego.

Nowotwory występują najczęściej w postaci guza o różnym kształcie a także jako zgrubienie lub naciek, który często ulega owrzodzeniu. W przypadku niektórych nowotworów np. układowych, cechy te mogą nie występować. W narządach miąższowych nowotwór przyjmuje najczęściej postać kulistą z wypustkami, które są wyrazem naciekania nowotworu. Wygląd makroskopowy guza, jego spoistość, barwa oraz umiejscowienie są często charakterystyczne dla poszczególnych nowotworów.

Nowotwór złośliwy charakteryzują się następującymi zmianami w komórkach:

  • zmianą wielkości komórki,
  • zmianą kształtu komórki
  • zmianą stosunku jądra do cytoplazmy (zwykle większe są jądra, mniejsza ilość cytoplazmy),
  • zmianą barwliwości komórki i jej elementów
  • częstszym występowaniem figur podziału.

Komórki nowotworowe zachowują zwykle niektóre cechy tkanek, z których powstały, jednakże w miarę postępu choroby dochodzi do zmian w tkance polegających na zaburzeniu architektoniki tkankowej a w dalszym etapie do utraty cech morfologicznych i funkcjonalnych.

Ocena artykułu

3.62
z 37 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(6)
4
 
(19)
3
 
(6)
2
 
(4)
1
 
(2)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.62 z 37 głosów

68%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty