Sprawność intelektualna tym mniejsza im bliżej śmierci

Sprawność intelektualna tym mniejsza im bliżej śmierci

W czasie jesieni życia zdrowi mężczyźni i kobiety mimo braku objawów demencji, są ofiarami przyspieszonego spadku sprawności intelektualnej. Tak wynika z najnowszej pracy opublikowanej w prestiżowym Neurology.

Obniżenie takich cech jak szybkości percepcji, umiejętność wnioskowania, czy zdolności werbalne są tym większe im mniej lat życia zostało zapisanych w naszym kodzie genetycznym. Naukowcy zidentyfikowali tak zwaną "fazę terminalną życia" jest to okres poprzedzający śmierć. Charakterystyczne jest szybkie pogłębianie się chorób układu krążenia i zmiany degeneracyjne w obrębie centralnego układu nerwowego Badania zostały przeprowadzone przez szwedzkich lekarzy, którzy sporządzili raport z obserwacji 288 pacjentów przyjętych do szpitala w Goteborgu w wieku 69-70 lat. W trakcie 30-letniego okresu zidentyfikowano, niepowiązane z demencją, obniżenie sprawności intelektualnych. W większości przypadków pierwsze objawy wspomnianego procesu były zauważalne już 15 lat przed śmiercią. Taki przedział czasowy wyznaczono na podstawie średniej długości życia w obserwowanej grupie, która wynosiła 84 lata. Zdaniem szwedzkich uczonych rzuca to nowe światło na związek pomiędzy stanem umysłu, a ilością czasu, która pozostała każdemu z nas. Już wcześniej zidentyfikowano zmiany w funkcjonowaniu neuronów kory mózgowej. Jednak były one odnotowywane jedynie 3-4 lata przed zgonem.

Podobne teksty