Breast Health Day

Breast Health Day

Czym jest Breast Health Day?

Europa Donna - Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi ustanowiła 15 października "Breast Health Day" – specjalnym dniem, który ma przypominać kobietom w Europie o:
 • istotnym wpływie stylu życia na zdrowie ich piersi w przyszłości i możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi,
 • roli wstępnego wykrywania zachorowań w procesie zwalczania raka piersi.

Breast Health Day był obchodzony pierwszy raz 15 października 2008 roku. Europa Donna zorganizowała z tej okazji spotkanie międzynarodowych ekspertów, zajmujących się rakiem piersi. Uruchomiono także stronę internetową poświęconą temu problemowi oraz opublikowano przewodnik zawierający wyczerpujące informacje na temat zdrowia piersi.

Więcej informacji na temat Breast Health Day znajduje się pod adresem internetowym www.breasthealthday.org oraz na stronie Polskiego Forum Europa Donna: http://www.europadonna.org.pl/.

W jaki sposób obchodzony będzie Breast Health Day 2009?

 • Z okazji Breast Health Day 2009 Europa Donna wzywa kobiety w całej Europie do prowadzenia bardziej aktywnego stylu życia i zadbania o zdrowie swoich piersi.
 • Celem tegorocznego Breast Health Day jest zwiększenie świadomości o istniejącym związku pomiędzy aktywnością fizyczną, a zdrowiem piersi i zachęcenie kobiet do większej aktywności.
 • Dzięki stronie internetowej Breast Health Day, kobiety będą mogły wysyłać elektroniczne pocztówki do swoich przyjaciół i członków rodziny; aby przypominać sobie nawzajem, że aktywność fizyczna może pomóc zadbać o zdrowie ich piersi aby zachęcać się nawzajem do wykonywania ćwiczeń
 • W czasie trwania Breast Health Day Europa Donna udostępni nową ulotkę na temat związku pomiędzy zdrowiem piersi, a aktywnością fizyczną. Ulotkę tą będzie można także ściągnąć ze strony www.breasthealthday.org.

Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla zdrowia piersi?

 • Aktywność fizyczna może uratować życie. Coraz więcej dowodów wskazuje na istniejący związek pomiędzy aktywnością fizyczną, a ryzykiem występowania raka piersi.
 • Szacuje się, że brak aktywności fizycznej jest odpowiedzialny za 10-16 procent wszystkich przypadków zachorowań na raka piersi.
 • Pozytywny wpływ aktywności fizycznej na zmniejszenie ryzyka występowania zachorowań na raka piersi jest niezależny od zagrożeń związanych z nadmierną wagą ciała.

Dlaczego tak ważna jest profilaktyka raka piersi?

 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przynajmniej jednej trzeciej wszystkich przypadków raka piersi można zapobiec.
 •  Nadmierna waga ciała i brak aktywności fizycznej są odpowiedzialne za 25-33 procent przypadków zachorowań na raka piersi.
 • Nadwaga (wskaźnik masy ciała BMI wynoszący 25 i powyżej) lub otyłość (wskaźnik masy ciała BMI wynoszący 30 lub więcej) to istotne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia zachorowań na raka piersi.
 • Rak piersi to najczęściej występujący typ raka u kobiet w Europie i na całym świecie. Każdego roku wśród kobiet w Europie notowanych jest 430 tysięcy nowych zachorowań.
 • W Europie rak piersi nadal zabija więcej kobiet, niż jakikolwiek inny typ raka.

Czy aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zdrowie piersi w każdym wieku?

 • To, co kobiety robią obecnie i od najmłodszych lat może mieć wpływ na zdrowie ich piersi w przyszłości. Umiarkowana aktywność fizyczna przez 30-60 minut każdego dnia to łatwy sposób na zadbanie o lepsze zdrowie swoich piersi w przyszłości.
 • Jest coraz więcej dowodów wskazujących na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na ograniczenie przypadków zachorowań na raka piersi. Najlepiej, jeżeli jest się aktywnym  fizycznie przez całe życie, ale rozpoczęcie ćwiczeń po okresie menopauzy również jest korzystne.

Co kobiety i dziewczęta mogą zrobić dla zdrowia swoich piersi?
7 wskazówek z okazji Breast Health Day

 1. Zwiększ swoją aktywność fizyczną. Wykonuj umiarkowanie intensywne ćwiczenia przez przynajmniej 30-60 minut każdego dnia.
 2. Pamiętaj, że od najmłodszych lat możemy mieć wpływ na zdrowie naszych piersi w przyszłości.
 3. Zachęcaj inne kobiety, które znasz do większej aktywności fizycznej wysyłając im elektroniczną pocztówkę Europa Donna z okazji Breast Health Day.
 4. Zachowuj odpowiednią wagę ciała przez całe swoje dorosłe życie, utrzymując wskaźnik masy ciała BMI pomiędzy 18,5 a 24,9.
 5. Bądź świadoma innych czynników i wyborów związanych z prowadzonym stylem życia. Unikaj otyłości i spożywania alkoholu, które mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na raka piersi.
 6. Postaraj się prowadzić bardziej zdrowy tryb życia, stosuj zrównoważoną dietę i ogranicz spożycie alkoholu.
 7. Uzyskaj informacje o dostępie do odpowiednich programów profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu raka piersi i jego leczeniu.

Czym jest Europa Donna?

Europa Donna – celem Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia piersi i zdrowego trybu życia, który może przedłużyć życie kobiet i sprawić, że przez długi czas będą się cieszyły dobrym zdrowiem.

Europa Donna ma zrzeszone grupy członkowskie w 43 państwach europejskich, których celem jest mobilizacja kobiet i dążenie do:

 • lepszej edukacji na temat raka piersi;
 • wczesnego wykrywania raka piersi dzięki dostępowi do badań profilaktycznych, prowadzonych zgodnie z wytycznymi EU odnośnie zapewnienia jakości programów profilaktycznych i trafności diagnoz w walce z rakiem piersi; 
 • zapewnienia optymalnego sposobu leczenia raka piersi.

Europa Donna jest organizacją non-profit, reprezentującą interesy kobiet mieszkających w Europie odnośnie raka piersi w kontaktach z lokalnymi i narodowymi władzami oraz instytucjami Unii Europejskiej.

W Polsce działalność Koalicji Europa Donna rozpoczęła się w listopadzie 1994 roku w Legnicy z inicjatywy Krystyny Miki i Doroty Czudowskiej. W Polsce, koalicja działa pod nazwą Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna. Ponadto w wielu miastach Polski powstawały stowarzyszenia do walki z rakiem piersi, które w marcu 1999 roku utworzyły "Ogólnopolski Związek Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA". Polskie Forum jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Koalicji Europa Donna i aktywnie uczestniczy w organizacji "Breast Health Day".

Ocena artykułu

4.16
z 32 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(12)
4
 
(14)
3
 
(5)
2
 
(1)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
4.16 z 32 głosów

81%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty