Czas trombinowy

Czas trombinowy
Spis treści
  1. Materiał biologiczny
  2. Wartości prawidłowe czasu trombinowego
  3. Wartości wydłużone czasu trombinowego
Czas trombinowy jest testem oceniającycm ostatnią fazę krzepnięcia- przejścia fibrynogenu w fibrynę. Test ten oprócz badań diagnostycznych znajduje zastosowanie w kontroli leczenia heparyną i środkami fibrynolitycznymi.

Materiał biologiczny

Krew

Wartości prawidłowe czasu trombinowego

Prawidłowo czas trombinowy wynosi od 14-24s.

Wartości wydłużone czasu trombinowego

  • niedobór fibrynogenu (zespół rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego, choroby wątroby)
  • nadmiar inhibitorów trombiny (heparyna, antytrombina III, przeciwciała antytrombinowe)

Podobne teksty