Czas kaolinowo-kefalinowy APTT

Czas kaolinowo-kefalinowy APTT
Spis treści
 1. Materiał biologiczny
 2. Wartości prawidłowe APTT
 3. Wartości wydłużone APTT
 4. Wartości obniżone APTT
Czas kaolinowo-kefalinowy ocenia wewnątrzpochodną aktywację protrombiny i zależy od zawartości w osoczu czynników II, V, VIII, IX, X, XI, XII i fibrynogenu. Nie zależy od liczby płytek krwi.

Materiał biologiczny

Krew

Wartości prawidłowe APTT

Wykonany prawidłowo czas kaolinowo-kefalinowy wynosi w temp 37oC od 30-50s.

Prawidłowy czas kaolinowo-kefalinowy nie wyklucza naczyniowych i płytkowych skaz krwotocznych lub niewielkich zaburzeń wewnątrz lub zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia.

Wartości wydłużone APTT

 • hemofilie: A (wrodzony niedobór czynnik VIII), B (wrodzony niedobór czynnik IX), C (wrodzony niedobór czynnik XI)
 • wrodzone niedobory innych czynników
 • choroba von Wilebranda
 • obecność inhibitorów krzepnięcia: produkty degradacji fibrynogenu
 • heparyna wydłuża czas kaolinowo-kefalinowy

Wartości obniżone APTT

 • nadkrzepliwość
 • niewłaściwe pobieranie krwi

Podobne teksty