Co to jest dygestorium i jakie ma zastosowanie?

Co to jest dygestorium i jakie ma zastosowanie?

Większość typowych konfiguracji dygestorium wykorzystuje tradycyjne urządzenia kanałowe. Jednak nowe technologie pozwalają na zastosowanie filtrowanego lub „bezkanałowego” dygestorium.

Dygestoria chemiczne przeznaczone są do wychwytywania i usuwania zanieczyszczeń powstających podczas pracy z chemikaliami. Zadaniem dygestoriów jest ochrona pracownika poprzez zatrzymywanie i usuwanie szkodliwych lub toksycznych oparów, gazów, oparów lub cząstek. Konstrukcja dygestorium ma na celu stworzenie strefy wychwytywania, aby zatrzymać zanieczyszczenia w okapie, gdzie są one usuwane lub filtrowane.

Tradycyjne chemiczne dygestorium wyciągowe jest wyposażone w dmuchawę wyciągową lub wentylator montowany zdalnie, dzięki czemu powietrze z pomieszczenia laboratoryjnego jest wciągane do i przez dygestorium, tworząc kierunkowy przepływ powietrza do okapu. Wszelkie zanieczyszczenia powstające w dygestorium są odprowadzane kanałami na zewnątrz. Dygestoria z filtrem lub bezkanałowe działają na tych samych zasadach, ale zamiast kanału ze zdalnie zamontowaną dmuchawą, wykorzystują zintegrowany filtr wypełniony odpowiednimi środkami pochłaniającymi do wychwytywania i usuwania zanieczyszczeń przed odprowadzeniem przefiltrowanego powietrza z powrotem do laboratorium.

Jak widać, istnieją duże różnice między konstrukcjami kanałowymi i bezkanałowymi- jakie dygestorium będzie odpowiednie? Przede wszystkim należy znać przewidywane  chemikalia do użycia, potencjalne generowane zanieczyszczenia oraz częstotliwość lub szacowaną wytwarzaną ilość. 

Ogólnie rzecz biorąc, dygestoria kanałowe potrafią oczyszczać prawie wszystko przy odpowiedniej instalacji. Gdy stosowane są radioizotopy, nanocząstki lub kwas nadchlorowy, najlepszym wyborem będą dygestoria kanałowe.

Jeśli w przyszłości istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany lokalizacji, dygestoria bezkanałowe oferują łatwiejszą zmianę lokalizacji, bez kanałów do demontażu i ponownego montażu.

Koszty początkowe obydwu modeli znacznie się różnią. Oprócz kosztów początkowych należy uwzględnić koszty operacyjne. W przypadku dygestoriów bezkanałowych obejmują one koszt wymiany materiału filtrującego, jak również utylizacji zużytych materiałów. Producenci dygestoriów bezkanałowych z przyjemnością oferują analizę kosztów w oparciu o konkretne potrzeby. Z drugiej strony okapy kanałowe znacznie podnoszą koszty eksploatacji budynku ze względu na wysokie koszty energii przy usuwaniu dużych ilości klimatyzowanego powietrza.

Warto zaznaczyć, że dygestoria bezkanałowe wymagają dodatkowego zrozumienia ograniczeń filtrowania, np. tego, co można filtrować, a co nie. Wiedza o tym, jak rozpoznać, kiedy nośnik wymaga wymiany i jak to zrobić bezpiecznie, oprócz prawidłowego obchodzenia się ze zużytym nośnikiem i usuwania go, ma również kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i prawidłowego działania.

Ocena artykułu

5
 
(0)
4
 
(0)
3
 
(0)
2
 
(0)
1
 
(0)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
0 z 0 głosów

0%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

    Podobne teksty