Oftalmometria

Oftalmometria
Spis treści
  1. Przygotowanie do oftalmometrii
  2. Badanie oftalmometrii
  3. Postępowanie po oftalmometrii
Oftalmometria jest to pomiar refrakcji oka przeprowadzony metodą przedmiotową za pomocą oftalmometru Javala-Schiötza, aparatu składającego się z części lunetowej ze specjalnym układem optycznym, po bokach której znajduje się źródło światła rzutujące na rogówkę cztery obrazki figur geometrycznych. Na podstawie wielkości i ustawienia obrazów odbitych od tych powierzchni jak od zwierciadła wypukłego określa się krzywiznę rogówki oka oraz położenie południków głównych.

Przygotowanie do oftalmometrii

Wskazania do wykonania badania:

  • niepełna ostrość wzroku
  • dziecko zezującego pomimo pełnej ostrości wzroku spowodowanej dużą zdolnością akomodacji
  • mrużenie oczu u dziecka pomimo pełnej ostrości wzroku spowodowanej dużą zdolnością akomodacji
  • przewlekłe zapalenie brzegów powiek u dziecka pomimo pełnej ostrości wzroku spowodowanej dużą zdolnością akomodacji
  • bóle głowy u dziecka pomimo pełnej ostrości wzroku spowodowanej dużą zdolnością akomodacji

Badania poprzedzające:
Przed wykonaniem badania wskazane jest zbadanie ostrości wzroku.

O czym powiadomić lekarza
Przed badaniem powinieneś powiadomić lekarza o:

  • jaskrze

Badanie oftalmometrii

Badanie przeprowadza się w ciemni, bez rozszerzenia źrenicy u pacjenta, który opiera głowę i czoło na specjalnych podpórkach. Lekarz siedzi po przeciwnej stronie aparatu i przez lunetę obserwuje obrazy figur odbitych z powierzchni rogówki i odpowiednim ustawieniu tych figur za pomocą pokręteł. Po wykonaniu badania na skali odczytuje się siłę łamiącą rogówki w dioptriach oraz osie, w których przeprowadza się te odczyty.

Postępowanie po oftalmometrii

Zalecenia
Po wykonaniu badania nie ma specjalnych zaleceń.

Wynik
Wynik badania przedstawiany jest w postaci opisu.

Podobne teksty