MCV

MCV
Spis treści
  1. Materiał biologiczny
  2. Wartości prawidłowe MCV
  3. Wartości podwyższone MCV
  4. Wartości obniżone MCV
Zznaczając stężenie hemoglobiny, hematokrytu oraz liczby erytrocytów można wyliczyć wskaźnik charakteryzujący krwinkę czerwoną jakim jest MCV (średnia objętość krwinki czerwonej).

Materiał biologiczny

Krew

Wartości prawidłowe MCV

W warunkach prawidłowych średnia objętość krwinek czerwonych waha się w granicach 76-96 μm3

Wartości podwyższone MCV

Wzrost objętości krwinek czerwonych może wystąpić w :

  • przewodnieniu hipotonicznym organizmu
  • niedokrwistościach

Wartości obniżone MCV

Zmniejszenie objętości krwinek czerwonych może być spowodowany przez:

  • zaburzenia wodno-elektrolitowe typu hipertonicznej hipohydracji
  • niedokrwistościach

Podobne teksty