Słownik medyczny

Dysplazja stawu biodrowego


Definicja: Wrodzona wada narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki, opóźnionym rozwoju głowy kości udowej oraz przodoskręceniu szyjki kości udowej.
Data publikacji: 2008-12-06
MediWeb
zespół redakcyjny