Słownik medyczny

Choroba Osgood-Schlattera (jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej)


Definicja: Przeciążenie przyczepu więzadła rzepki z pociągania występująca najczęściej u młodzieży w wieku 11-13 lat.
Data publikacji: 2008-12-06
MediWeb
zespół redakcyjny