Słownik medyczny

Choroba Kohlera I (jałowa martwica kości łódkowatej)

Inne nazwy: Osteonecrosis ossis navicularis tarsi [łac.]
Definicja: Jałowa martwica kości łódkowatej.
Data publikacji: 2008-12-06
MediWeb
zespół redakcyjny