Artykuły medyczne

Poziom świadomości na temat jaskry
Poziom świadomości na temat jaskry

Tagi: jaskra

Jaskra to postępująca choroba oczu prowadząca do poważnego uszkodzenia lub utraty wzroku. Wiedza o tym schorzeniu jest bardzo niska, nawet wśród osób, które są nią zagrożone.

Gdzie wykonać badanie w kierunku HIV
Gdzie wykonać badanie w kierunku HIV

Tagi: aids, HIV, wirus

Wykaz punk­tów kon­sul­ta­cyj­no-dia­gno­stycz­nych (PKD), w któ­rych te­sty w kie­run­ku za­ka­że­nia HIV wy­ko­ny­wa­ne bez skie­ro­wa­nia, bez­płat­nie i ano­ni­mo­wo

Żywienie w profilaktyce nowotworowej