Zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka

Zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
Zalecenia profilaktyczne Polskiego Komitetu Zwalczania Raka dla kobiet dotyczące wczesnego wykrywania raka gruczołu piersiowego (kobiety zdrowe).
Wiek

Zalecenie

20 - 25 Samokontrola piersi 1 raz w miesiącu
35 - 39 Badanie piersi przez lekarza 1 raz w roku,
Przynajmniej 1 mammografia w ciągu 5 lat
40 - 49 Mammografia co 2 lata
powyżej 50 Badanie piersi przez lekarza 1-2 razy w roku, Mammografia 1 raz w roku

Podobne teksty