Zajęcza warga wynikiem palenia papierosów

Zajęcza warga wynikiem palenia papierosów
Ostatnie doniesienia zespołu naukowców z University of Michigan wskazują na kolejne zagrożenie wynikające z palenia papierosów. Dowiedziono, że papierosy w znaczący sposób zwiększają ryzyko urodzenia dziecka z rozszczepieniem wargi i podniebienia.

Wnioski jakie sformułowano w oparciu o badania porównawcze ponad sześciotysięcznej próby dzieci, są zatrważające- wypalanie 10 lub mniej papierosów dziennie zwiększa niebezpieczeństwo rozwinięcia się rozszczepu wargi i/ lub podniebienia o 50%, a już w przypadku kobiet wypalającyh więcej niż jedną paczkę ryzyko to sięga 78%.

Jak donoszą badacze ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego tym problemem wzrasta jeszcze bardziej u palących kobiet cierpiących na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze. Oba defekty upośledzają w znaczący sposób wiele funkcji życiowych- oddychanie, słuch, artykulację, odżywianie (przyjmowanie i rozdrabnianie pokarmu).

Dla umożliwienia dziecku samodzielnego funkcjonowania niezbędne jest przeprowadzenie szeregu operacji, ale i te nie pozwolą wyeliminować wad wymowy i urazu emocjonalnego.

Podobne teksty