Wszystko o mammogramie

Wszystko o mammogramie
Wiek, w którym po raz pierwszy powinnyśmy się poddać mammogramowi nadal jest przedmiotem kontrowersji wśród naukowców. Specjaliści z amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego w Atlancie zalecają wykonywanie badania począwszy od 40-tego roku życia corocznie, natomiast skupieni wokół amerykańskiego Instytutu Raka w Bethesda coprawda po raz pierwszy w 40-tym roku życia, ale potem co dwa lata, po czym po przekroczeniu 50-tego roku życia co rok. Aby mammogram spełnił swoje posłanie zalecają: 
  • wykonywanie badania w specjalistycznych ośrodkach i najlepiej zawsze w tym samym miejscu, aby mieć możliwość najlepszego porównania
  • jeśli kobieta jest w trakcie hormonalnej terapii zastępczej powinna o tym poinformować radiologa, ponieważ estrogen wzmaga gęstość tkanki gruczołu piersiowego i być może w tej sytuacji zaistnieje wykonanie zdjęcia w innych projekcjach, aby obraz był bardziej akuratny
  • nie należy używać dezodorantów, balsamów czy talku do pielęgnacji tuż przed badaniem (mogą wykreować zacienienia, które zaburzą obraz radiologiczny tkanek)
  • jeżeli kobieta poddana została wcześniej operacji powiększenia lub zmniejszenia biustu również powinna poinformować o tym lekarza przed badaniem.

Zaklad Patomorfologii Szpitala Wolskiego w Warszawie

Podobne teksty