Uodpornienie bierne

Uodpornienie bierne
Uodpornienie bierne polega na podaniu człowiekowi gotowych przeciwciał pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Metoda to pozwala na bardzo szybkie, natychmiastowe podniesienie odporności jednak wiąże się z możliwością wystąpienia objawów uczuleniowych ze wstrząsem uczuleniowych włącznie. Należy pamiętać o tym, że uzyskana w ten sposób odporność utrzymuje się przez okres kilku tygodni.

W celu uodpornienia biernego stosuje się:

  • Surowice odpornościowe - To nieoczyszczone preparaty zawierające przeciwciała pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, obecnie są rzadziej stosowane.
  • Immunoglobuliny - To preparaty otrzymywane z surowicy odpornościowej ludzkiej. Poprzez zastosowanie skomplikowanych metod izolowania i oczyszczania otrzymuje się preparaty przeciwciał.
  • Antytoksyny - To immunoglobuliny neutralizujące toksyny pochodzące z surowicy koni i bydła hiperimmunizowanych toksoidami, toksynami bakteryjnymi lub jadem żmii

W czasie ciąży przeciwciała matki przechodzą przez łożysko do organizmu noworodka co prowadzi do uodpornienia biernego dziecka przeciw chorobom zakaźnym, przeciwko którym matka wytworzyła odporność.

Podobne teksty