Towarzystwo lekiem na demencję

Towarzystwo lekiem na demencję

Kluczem do zdrowego i sprawnego umysłu na starość jest aktywne życie towarzyskie. Badania przeprowadzone w Kalifornii na grupie 2200 kobiet 78 letnich lub starszych, polegały na obserwacji i analizie wybranej grupy osób przez okres czterech lat. W trakcie nich udało się wykazać, że osoby komunikatywne i przyjacielskie, które aktywnie uczestniczyły w życiu społecznych były o 26% mniej zagrożone demencją. Gdy rozpoczęto projekt w 2001 roku wszystkie uczestniczki były zdrowe. W trakcie badań starano się za pomocą okresowych ankiet, danych medycznych i wywiadów rodzinnych określić stopień aktywności w relacjach z innymi ludźmi. Pytano o ilość przyjaciół, na których badane osoby mogą polegać, jak często spotykają się z innymi ludźmi, w jaki sposób spędzają wolny czas oraz o relacje z rodziną i sąsiadami.

Pod koniec czteroletniego okresu obserwacji i zbierania danych u 268 pacjentek wykryto pierwsze objawy demencji, prawdopodobnie początku choroby Alzhaimera. Wyraźnie mniejsze ryzyko występowało uosób, które posiadały dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi i otoczeniem oraz często się spotykały z innymi ludźmi. Przeprowadzone badania są kolejnym dowodem, że starszych ludzi nie należy izolować, a opiekę nad nimi powinni sprawować najbliżsi.

Podobne teksty