Terapia aspirynowa nie dla każdego mężczyzny

Terapia aspirynowa nie dla każdego mężczyzny
W przypadku mężczyźni z wysokim ciśnieniem tętniczym przyjmowanie przewlekłe aspiryny jako leku w prewencji chorób serca i udaru może przynieść więcej szkód niż korzyści.

Dzienna niska dawka aspiryny (75mg) jest powszechnie stosowana w prewencji chorób układu naczyniowo- sercowego. Jednak brytyjscy naukowcy odkryli, że u mężczyzn w wysokim ciśnieniem tętniczym aspiryna zwiększa ryzyko krwawień, nie zmniejszając przy tym ryzyka udaru mózgu lub ataku serca.

Autorzy badań T.W. Meade i P.J. Brennan z Institute of Preventive Medicine w Londynie przeprowadzili badanie na 5.499 mężczyznach w wieku 45- 69 lat, którym podawano aspirynę lub placebo w celu stwierdzenia korzystnego wpływu na choroby układu sercowo- naczyniowego.

Okazuje się, że aspiryna wykazuje odmienne korzyści w różnych grupach. Mężczyźni w wieku 45- 49 lat wykazują o 52% mniejsze ryzyko chorób serca jako wynik terapii aspirynowej. W przypadku mężczyzn z ciśnienie skurczowym poniżej 130 mmHg obniżenie ryzyka wynosiło 45%. Zaś u mężczyzn z ciśnieniem krwi powyżej 145 mmHg nie stwierdzono wyraźnej redukcji ryzyka.

Jak odnotowali naukowcy ryzyko udaru mózgu jest ściśle związane z poziomem ciśnienia tętniczego. Przy ciśnieniu powyżej 145 mmHg mężczyźni przyjmujący aspirynę są o 42% bardziej narażeni na wystąpienie udaru mózgu niż osoby przyjmujące placebo.

Jak wynika z badań bardzo ważna okazuje się właściwa kontrola ciśnienia tętniczego u mężczyzn przyjmujacych profilaktycznie aspirynę. Brytyjscy naukowcy uważają, że wyniki ich badań powinny być w przyszłości potwierdzone przez inne ośrodki.

Podobne teksty