Teorie powstawania nowotworów

Teorie powstawania nowotworów
Mechanizm przemiany komórki prawidłowej w nowotworową nie została jeszcze dokładnie poznany. Wiadmomo, że polega on na pobudzeniu komórek do stałej i niepohamowanej proliferacji. W każdej komórce znajduje się ponad 20 genów odpowiedzialnych za jej proliferacje, zwanych onkogenami komórkowymi (c-onc). Geny te są czynne w okresie zarodkowym w którym mają podstawowe znaczenie dla procesów wzrostowych organizmu. W poźniejszym okresie, w zróżnicowanych komórkach dojrzałego organizmu geny te są w większości nieaktywne i określane są jako protoonkogeny. W wyniku aktywacji portoonkogenów powstają komórki z cechami nowotworowymi zakodowanymi w ich aparacie genetycznym, które przekazywane są następnym generacjom komórek powstających w wyniku podziałów komórkowych. Aktywacja ta może zależeć od:
  • wrodzonych lub nabytych aberracji chromosomowych
  • zmian strukturalnych w obrębie onkogenów zachodzących w wyniku mutacji
  • wprowadzenia dodatkowych onkogenów wirusowych (v-onc) w następstwie zakażenia retrowirusami

Aktywacja onkogenu w różnych komórkach powoduje powstanie innego rodzaju nowotworu złośliwego w każdej tkance. Zmienione onkogeny kontrolują proces wzrostu komórki, poprzez geny, które zwykle powodują w zdrowej komórce tworzenie białka regulującego normalny wzrost komórki. Po przekształceniu, onkogen zmusza komórki do wzrostu typu nowotworowego.

Podobne teksty