Stan przedrakowy

Stan przedrakowy
Stan przedrakowy (status praecancerosus) jest stanem patologicznym na podłożu którego częściej rozwija się nowotwór niż w tkankach prawidłowych. Stany przedrakowe możemy podzielić na właściwe stany przedrakowe, na których podłożu raki rozwijają się stosunkowo często oraz stany przedrakowe w szerokim ujęciu czyli zmiany patologiczne w których przebiegu rozwijają się właściwe stany przedrakowe. 

Do właściwych stanów przedrakowych należy:

  • polipowatość rodzinna jelita grubego
  • rogowacenie starcze skóry
  • róg skórny
  • skóra pergaminowa
  • rogowacenie białe brodawkujące
  • rogowacenie czerwone
Do stanów przedrakowych w szerokim ujęciu należy: 
  • starcza skóra
  • przewlekłe owrzodzenia
  • nadżerka szyjki macicy w okresie epidermizacji
  • polipy jelita grubego

Podobne teksty