Rozpuszczalniki ekstrakcyjne

Rozpuszczalniki ekstrakcyjne
Rozpuszczalniki ekstrakcyjne - rozpuszczalniki użyte do ekstrakcji w procesie preparowania surowców, środków spożywczych, ich komponentów lub składników i są z nich usunięte, ale mogą być obecne w sposób nie zamierzony, technicznie nieunikniony, jako pozostałość lub pochodna w środkach spożywczych lub ich składnikach, w ilościach dozwolonych.
Nazwa substancji Środek spożywczy
Benzyna ekstrakcyjna Tłuszcze, oleje, tłuszcz kakaowy
Heksan1,2 Frakcjonowane tłuszcze i oleje, tłuszcz kakaowy, Otrzymywanie odtłuszczonych produktów białkowych, odtłuszczone mąki, Preparaty odtłuszczonych zarodków zbożowych
Octan etylu1 E 1504 Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających
Octan metylu1 Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających
Keton Frakcjonowane tłuszcze i oleje
metyloetylowy1,2,3 Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających
Dichlorometan (chlorek metylenu)1 Kawa naturalna bezkofeinowa, kawa naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających, Herbata naturalna pozbawiona teiny, herbata naturalna pozbawiona substancji drażniących i zgorzkniających

1 O czystości do analiz.
2 Połączone użycie heksanu i ketonu metyloetylowego jest niedozwolone.
3 Zawartość n-heksanu w tym rozpuszczalniku nie powinna przekraczać 50 mg/kg; ten rozpuszczalnik nie może być użyty w połączeniu z heksanem.
4 W ekstrahowanych środkach spożywczych lub składnikach żywności.

Podobne teksty