Rodzaje reakcji polekowych

Rodzaje  reakcji polekowych
Obraz kliniczny odczynów polekowych charakteryzuje się znacznym polimorfizmem - od ograniczonych zmian miejscowych do groźnych dla życia reakcji ogólnoustrojowych. Podział form klinicznych nadwrażliwości na leki obejmuje reakcje ogólne i narządowe. Do odczynów ogólnych należy wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza i gorączka polekowa. Reakcje narządowe dotyczą skóry, układu oddechowego, krwiotwórczego, nerek, wątroby, OUN oraz zespołów przypominających kolagenozy (tabela 2).
Tabela 2
Formy kliniczne reakcji polekowych
Reakcje ogólne:
- wstrząs
- choroba posurowicza
- gorączka polekowa

Reakcje narządowe:
- skóra
- układ krwiotwórczy
- nerki
- układ oddechowy
- wątroba
- OUN
- przewód pokarmowy
- zespoły przypominające kolagenozy

Artykuł pochodzi z tygodnika
"Służba Zdrowia" nr 17/20/2001

Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych AM w Gdańsku

Podobne teksty