Przygotowanie plemników

Przygotowanie plemników
Spis treści
  1. Płukanie plemników
  2. Przezskórna aspiracja plemników

Zanim przeprowadzone zostanie zapłodnienie metodą sztucznego zaplemnienia lub techniką wspomaganego rozrodu, plemniki powinny być pobrane i przygotowane tak, aby zwiększyć szanse powodzenia. W tym celu opracowane zostało wiele różnych metod.

Płukanie plemników

Aby zwiększyć zdolność plemników w dotarciu do komórki jajowej plemniki poddaje się procesowi płukania w specjalnych mediach i wirowania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie frakcji plemników o najwyższym potencjale zapładniającym. Uzyskane w ten sposób plemniki mogą być użyte do inseminacji czy innych technik wspomaganego rozrodu.

Przezskórna aspiracja plemników

U części mężczyzn, u których na skutek np. stanów zapalnych lub wrodzonego braku nasieniowodów, nie stwierdza się plemników w nasieniu, pomocna może być punkcja jąder (TESA) lub najądrzy (PESA), dzięki której uzyskuje się plemniki (jeżeli są one tam obecne). Z pobranego w ten sposób materiału izoluje się wczesną formę plemników lub plemniki dojrzałe nadające się do zapłodnienia komórki jajowej z wykorzystaniem metody ICSI.

Podobne teksty